• Sớm triển khai soi chiếu container trong toàn Cục Hải quan Hà Nội - 19:39 | Thứ sáu, 08/11/2019
    Ngày 8/11, Cục Hải qua Hà Nội đã tổ chức Hội nghị  tập huấn và triển khai soi chiếu container trong toàn Cục, với mục đích góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra thực tế hàng hóa xuất, nhập khẩu bằng hình thức soi chiếu.