• Giá vàng tiếp tục rơi tự do - 09:14 | Thứ bảy, 27/02/2021
    Giá vàng đang có xu hướng tiếp tục rơi tự do trước những thông tin tích cực của tình hình kinh tế Mỹ và sự hồi phục mạnh của chỉ số USD.