• Doanh nghiệp phần mềm  tìm hướng “thoát - 13:37 | Thứ năm, 17/09/2020
    (HQ Online) - Covid-19 là sự lựa chọn không mong muốn, song cũng là “cú huých" để chuyển đổi số quốc gia. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) phát triển các sản phẩm mới phục vụ cho việc chuyển đổi số cho từng ngành, từng lĩnh vực