• Bộ Công Thương chính thức đề nghị cho tiếp tục xuất khẩu gạo - 21:57 | Thứ hai, 30/03/2020
    Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công thương chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới, đề nghị cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo nhưng phải kiểm soát chặt số lượng xuất khẩu theo từng tháng, trước mắt là tháng
  • Thủ tướng “chốt” tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới - 14:31 | Thứ tư, 25/03/2020
    Thủ tướng yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới. Đối với hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký kết theo đúng quy định pháp luật sẽ được xử lý cụ thể sau khi Đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo.