• Điều chỉnh giá xăng dầu:  15 ngày, 10 ngày hay ngắn hơn - 08:03 | Thứ năm, 23/07/2020
    (HQ Online) - Mới đây, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. 10 ngày điều chỉnh giá xăng dầu 1 lần, thay đổi cách tính giá xăng dầu hay bổ sung quy định về máy bán xăn
  • Không tăng giá điện đến hết quý II - 15:35 | Thứ tư, 11/03/2020
     Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điều tiết điện lực, Vụ Thị trường trong nước phối hợp tính toán, chưa tăng giá điện trong quý I và II. Đây là mặt hàng đầu vào của sản xuất, vì thế được đánh giá sẽ tác động không nhỏ tới kinh doanh của doanh nghiệp n