• Điều chỉnh giá xăng dầu:  15 ngày, 10 ngày hay ngắn hơn - 08:03 | Thứ năm, 23/07/2020
    (HQ Online) - Mới đây, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. 10 ngày điều chỉnh giá xăng dầu 1 lần, thay đổi cách tính giá xăng dầu hay bổ sung quy định về máy bán xăn