• Giòn, thơm củ cải khô Đầm Hà - 09:00 | Thứ tư, 23/12/2020
    Củ cải khô Đầm Hà là sản phẩm nông nghiệp truyền thống do nông dân huyện Đầm Hà trồng, chăm sóc và sơ chế. Củ cải khô Đầm Hà đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh.