• Hải quan Quảng Ninh phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất - 14:30 | Thứ năm, 28/01/2021
    Hải quan Quảng Ninh kích hoạt các phương án, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cấp độ cao nhất; dừng các sự kiện, hoạt động tập trung đông người (nếu không thực sự cấp bách, cần thiết), tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.