• Bổ sung 3.500 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank? - 14:32 | Thứ hai, 08/06/2020
    Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, tối đa không quá 3.500 tỷ đồng.