Bổ sung 3.500 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank?

14:32 | 08/06/2020

(HQ Online) - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019 tương ứng với số lợi nhuận sau thuế thực nộp ngân sách nhà nước năm 2020 của Agribank, tối đa không quá 3.500 tỷ đồng.

bo sung 3500 ty dong von dieu le cho agribank Agribank và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký Quy chế hợp tác toàn diện
bo sung 3500 ty dong von dieu le cho agribank Agribank miễn giảm lãi, hạ lãi suất cho 29.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19
bo sung 3500 ty dong von dieu le cho agribank Agribank và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc ký kết hợp tác
bo sung 3500 ty dong von dieu le cho agribank
Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo

Tại phiên họp Quốc hội sáng nay, 8/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã trình Quốc hội việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Agribank là ngân hàng 100% vốn Nhà nước nhưng thời gian qua chưa được Nhà nước đầu tư bổ sung vốn điều lệ. Tốc độ tăng vốn điều lệ luôn thấp hơn tốc độ tăng tổng tài sản, khiến tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng bị suy giảm.

"Nếu không tăng vốn điều lệ cho Agribank ngay trong năm 2020 thì không thể đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế, nhất là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn", ông Lê Minh Hưng nói.

Ngoài ra, các chỉ tiêu tăng trưởng của Agribank bị ảnh hưởng trực tiếp sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn trong hoạt động ngân hàng, giảm vị thế, vai trò trong hệ thống các tổ chức tín dụng và nguy cơ hạ mức xếp hạng tín nhiệm từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế là hiện hữu.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đánh giá: "Việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank là rất cần thiết, cấp bách và có căn cứ pháp lý để thực hiện".

Trình bày Báo cáo thẩm tra về việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết tăng vốn điều lệ cho Agribank.

"Với địa vị pháp lý của Agribank, trong điều kiện Agribank hoạt động ổn định và tăng trưởng đều hàng năm nhưng nếu không được tăng vốn điều lệ trong năm 2020 sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn", Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nói.

Về mức vốn và nguồn bổ sung vốn điều lệ, Thống đốc Lê Minh Hưng nêu rõ: Chính phủ đề nghị Quốc hội đồng ý bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019. Khoản tiền này bằng với lãi sau thuế ngân hàng này nộp ngân sách năm 2020, tối đa 3.500 tỷ đồng.

Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019 theo Nghị quyết số 936 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, cần báo cáo Quốc hội về việc bổ sung vào dự toán chi NSNN năm 2020 để bảo đảm quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết: Do những vướng mắc hiện tại liên quan đến Nghị quyết số 25/2016/NQ-QH14 của Quốc hội về việc sử dụng NSNN để cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng thương mại, để xử lý đề nghị của Chính phủ, cần phải được sự thông qua của Quốc hội về nội dung này dưới hình thức Nghị quyết của Quốc hội.

Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

“Chính phủ phải bảo đảm việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank đúng thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp”, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh.

Thanh Nguyễn