Sửa quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

12:21 | 01/12/2019

(HQ Online) - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.    

sua quy dinh giao dich dien tu tren thi truong chung khoan Chứng khoán tuần từ 25-29/11: Khối ngoại có tuần mua ròng trên HSX giá trị hơn 48 tỷ đồng
sua quy dinh giao dich dien tu tren thi truong chung khoan Một số điểm mới của Luật Chứng khoán sửa đổi
sua quy dinh giao dich dien tu tren thi truong chung khoan Thống nhất điều hành nhưng chưa sáp nhập ngay 2 Sở Giao dịch chứng khoán
sua quy dinh giao dich dien tu tren thi truong chung khoan
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định rõ, “Thông tin định danh thiết bị đặt lệnh” là thông tin gắn với mỗi thiết bị dùng để nhận dạng thiết bị khi thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Cùng với đó, “Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến” là dịch vụ do các tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cung cấp cho nhà đầu tư để đặt lệnh, đưa ra yêu cầu đối với các giao dịch chứng khoán hoặc nhận kết quả giao dịch thông qua mạng Internet hoặc điện thoại.

Dự thảo Thông tư nêu rõ, hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến phải tích hợp giải pháp để nhà đầu tư sử dụng chứng thư số, chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng khi thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Dự thảo Thông tư quy định, đơn vị cung cấp phương thức giao dịch qua điện thoại phải trang bị hệ thống tổng đài hoặc thiết bị có chức năng ghi âm, quản lý, tra cứu cuộc gọi. Mọi cuộc gọi đặt lệnh của nhà đầu tư phải được ghi âm, lưu trữ đầy đủ và phải đảm bảo an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu.

Cùng với đó, khi đặt lệnh qua điện thoại, nhà đầu tư phải sử dụng số điện thoại đặt lệnh và cung cấp thông tin để xác thực. Giao dịch chỉ được thực hiện khi thông tin nhà đầu tư cung cấp được so khớp với thông tin nhà đầu tư đã đăng ký và lưu trong hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Thùy Linh