Sửa nghị định bổ sung thẩm quyền của Đội trưởng Đội Điều tra hình sự

10:43 | 01/12/2020

(HQ Online) - Để phù hợp với thực tiễn cơ cấu tổ chức và công tác quản lý nhà nước về hải quan, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị định 59/2018/NĐ-CP bổ sung thẩm quyền của Đội trưởng Đội Điều tra hình sự và cấp phó.

Infographics: Thẩm quyền xử phạt của Hải quan trong hoạt động thương mại, hàng giả, hàng cấm
Thẩm quyền của Hải quan trong xử phạt vi phạm hoạt động thương mại, hàng giả, hàng cấm
Sửa nghị định bổ sung thẩm quyền của Đội trưởng Đội Điều tra hình sự
Tang vật một vụ việc do lực lượng Hải quan bắt giữ ngày 10/12/2019. Ảnh: T.H

Tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP chưa có quy định thẩm quyền của Đội trưởng Đội Điều tra hình sự cũng như thẩm quyền của cấp phó khi được giao quyền đối với việc hoãn việc khởi hành và dừng phương tiện vận tải và truy đuổi phương tiện vận tải, hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới.

Bên cạnh đó, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP cũng chưa quy định cụ thể việc dừng phương tiện vận tải dưới hình thức gì, trình tự thực hiện cụ thể như thế nào? Theo từng loại phương tiện (đường bộ, đường thủy...)?

Tại Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 20/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan thì Đội Điều tra hình sự là một trong những đơn vị thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, các hoạt động kiểm tra, xác minh và áp dụng các biện pháp do pháp luật quy định để phát hiện, xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội hình sự trong lĩnh vực kiểm soát hải quan …

Việc bổ sung thẩm quyền của Đội trưởng Đội Điều tra hình sự và cấp phó nhằm phù hợp với thực tiễn cơ cấu tổ chức và công tác quản lý nhà nước về hải quan. Đồng thời quy định cụ thể hình thức, trình tự thực hiện việc dừng, tạm hoãn khởi hành phương tiện vận tải để tạo cơ sở pháp lý, thống nhất trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, minh bạch hóa các quyết định của cơ quan Hải quan.

Cụ thể, tại dự thảo nghị định đã bổ sung thẩm quyền của Đội trưởng Đội Điều tra hình sự và cấp phó khi được giao quyền tại khoản 2 khoản 3 Điều 103, khoản 5 Điều 104 Nghị định; quy định cụ thể hình thức, trình tự thủ tục việc dừng, tạm hoãn khởi hành phương tiện vận tải tại khoản 2 khoản 3 Điều 103 Nghị định.

N.Linh