Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội làm trung gian hòa giải duy nhất khi có tranh chấp tại đây

11:57 | 30/04/2020

(HQ Online) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa ban hành quy định Hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán.    

so giao dich chung khoan ha noi lam trung gian hoa giai duy nhat khi co tranh chap tai day Chuyên gia nói gì sau phiên giao dịch chứng khoán "bùng nổ"?
so giao dich chung khoan ha noi lam trung gian hoa giai duy nhat khi co tranh chap tai day Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng nhanh
so giao dich chung khoan ha noi lam trung gian hoa giai duy nhat khi co tranh chap tai day “Ông lớn” dầu khí GAS thăng hoa trên thị trường chứng khoán
so giao dich chung khoan ha noi lam trung gian hoa giai duy nhat khi co tranh chap tai day
Quy định Hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mơí đươc ban hành.

Theo đó, Quyết định số 160/QĐ-SGDHN về quy định Hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán thay chế cho quy định Hòa giải tranh chấp được ban hành trước đó theo Quyết định số 594/QĐ-SGDHN ngày 02/11/2011.

Việc ban hành quy định Hòa giải tranh chấp mới này nhằm phù hợp với các quy định mới ban hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế thành viên giao dịch trên các thị trường của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quy chế giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Quy định Hòa giải tranh chấp mới ban hà­­­nh xác định: Những tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán do Thành viên giao dịch đề nghị nhưng đang được cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận thì không thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Do đó, quy định mới đã bổ sung cam kết của Thành viên giao dịch đối với những tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán thì Thành viên giao dịch chỉ đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán làm trung gian hòa giải, không yêu cầu cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận và xử lý nhằm đảm bảo hồ sơ xử lý thuộc phạm vi giải quyết của Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Quy định mới này cũng bổ sung quy định về tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng hòa giải. Theo đó, Hội đồng hòa giải do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định thành lập, có nhiệm vụ xác định xem tranh chấp đó có thuộc phạm vi hòa giải của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không, trong trường hợp thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức hòa giải theo quy định.

Chủ tịch Hội đồng hòa giải là lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phụ trách phòng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán có tranh chấp và 2 Phó Chủ tịch là lãnh đạo phòng Quản lý Thành viên và Lãnh đạo phòng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán có tranh chấp.

Thùy Linh