Sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế tại kỳ họp thứ 4

20:55 | 03/08/2022

(HQ Online) - Việc lựa chọn nhân sự làm Bộ trưởng phải đảm bảo đúng theo quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Thủ tướng trao quyết định Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho bà Đào Hồng Lan
Quốc hội cho ý kiến, thông qua 11 dự án luật tại Kỳ họp thứ 3
4 chuyên đề giám sát sẽ trình Quốc hội
1939-cong-viyc
Ảnh minh họa: Internet

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều 3/8, liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ ngành, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, quan điểm chung của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ là nhất quán sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và giảm tối đa các tổ chức trung gian.

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành thực hiện việc rà soát, đánh giá hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn và xây dựng các phương án sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Vì thế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, các bộ ngành đã phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát lại bộ máy, đảm bảo các tiêu chí của các tổ chức, đặc biệt là các tổng cục theo quy định. Trên cơ sở đó đề xuất báo cáo Ban chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, thuộc Chính phủ.

Đến nay, theo Thứ trưởng Trương Hải Long, mới có một đơn vị là Bộ Thông tin và Truyền thông có Nghị định ban hành chức năng nhiệm vụ. Các bộ đang hoàn thiện theo thủ tục, lấy ý kiến thành viên Chính phủ và sẽ ban hành trong thời gian tới.

Cùng với đó, Thứ trưởng Nội vụ khẳng định sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ ngành, chắc chắn sẽ tinh giản biên chế. Bộ Nội vụ cũng đang phối hợp với các bộ ngành để triển khai kết luận 40 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2026, trong đó tiếp tục tinh giản ít nhất 5% biên chế hành chính.

Cũng tại họp báo, liên quan đến nhân sự là Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, việc lựa chọn nhân sự làm Bộ trưởng phải đảm bảo đúng theo quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

“Theo quy trình, quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, khi Quốc hội không họp thì Thủ tướng Chính phủ thực hiện giao quyền. Tới đây, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV (dự kiến vào tháng 10/2022), theo quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ Y tế”, ông Trương Hải Long nêu rõ.

Hương Dịu