Sẽ có 4 nghị định và 10 thông tư hướng dẫn chi tiết Luật Chứng khoán sửa đổi

16:08 | 13/12/2019

(HQ Online) - Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Các văn bản quy định chi tiết sẽ được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật.

se co 4 nghi dinh va 10 thong tu huong dan chi tiet luat chung khoan sua doi Chứng khoán 4/12: VN-Index sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 946-951 điểm
se co 4 nghi dinh va 10 thong tu huong dan chi tiet luat chung khoan sua doi Sửa quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
se co 4 nghi dinh va 10 thong tu huong dan chi tiet luat chung khoan sua doi Một số điểm mới của Luật Chứng khoán sửa đổi
se co 4 nghi dinh va 10 thong tu huong dan chi tiet luat chung khoan sua doi
Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để bảo đảm Luật được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ngay trong năm 2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tham mưu trình Bộ để trình Chính phủ ban hành 4 nghị định và Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hơn 10 thông tư quy định chi tiết.

Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về các nội dung mới của Luật, tạo thuận lợi cho việc triển khai Luật, cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật sâu rộng bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Luật Chứng khoán sửa đổi được thông qua và có hiệu lực sẽ tạo lập khung khổ pháp lý đồng bộ, khả thi, hiệu quả, phù hợp, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, qua đó, tạo động lực thúc đẩy thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển một cách bền vững.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, những sửa đổi, bổ sung nêu trên sẽ tạo cơ sở, nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán, góp phần cải thiện chất lượng nguồn cung, thu hút vốn đầu tư của nhà đầu tư trong và ngoài nước trên thị trường chứng khoán, giúp nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường, tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả", bà Vũ Thị Chân Phương nhận định.

Luật mới cũng được nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để nâng cao năng lực quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng niềm tin của thị trường. Qua đó, khuyến khích mạnh mẽ tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán, tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả hơn cho nền kinh tế.

Thùy Linh