Sắp xếp lại tổ chức bộ máy chi cục thuế nhưng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ

14:47 | 26/02/2020

(HQ Online) - Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập chi cục thuế khu vực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố do Tổng cục Thuế tổ chức sáng 26/2.    

dam bao tu tuong to chuc bo may chi cuc thue khu vuc de hoan thanh nhiem vu chinh tri duoc giao
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, nhất là đối với những Nghị quyết có tác động sâu rộng, toàn diện, trực tiếp đến ngành tài chính như: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Từ ngày 1/1/2018 đến nay, Bộ Tài chính đã rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, cắt giảm được 2.985 đầu mối đơn vị hành chính, qua đó giảm trên 2.044 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp tổ/đội trở lên. Theo Bộ trưởng, kết quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Tài chính đã cho thấy những hiệu quả bước đầu trong việc giảm bớt các tầng nấc trung gian, giảm các bộ phận quản lý nội ngành, tập trung nguồn lực cho bộ phận tác nghiệp trực tiếp. Qua đó, giảm số người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cấp chi cục và cấp đội (chi cục trưởng, đội trưởng và tương đương), thanh lọc bộ máy, góp phần cơ cấu lại đội ngũ công chức của ngành; đồng thời, gắn cải cách bộ máy với cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành, thay đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật của ngành tài chính, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với hệ thống thuế, đến nay, toàn ngành đã thực hiện sắp xếp tại 63/63 cục Thuế, đã giảm được 296 chi cục Thuế . Như vậy, so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 đã vượt cả về số lượng và thời gian.

“Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao đối với các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Lãnh đạo các cục Thuế và và toàn thể công chức, người lao động tại các chi cục thuế thuộc diện sắp xếp, hợp nhất đã nỗ lực, đồng lòng, đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế thời gian vừa qua. Tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao, sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố thì việc hợp nhất chi cục Thuế cấp huyện thành chi cục Thuế khu vực thuộc cục Thuế tỉnh, thành phố lần này sẽ thành công tốt đẹp”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng Bộ Tài chính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố để cục Thuế tổ chức tốt công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; đồng thời sắp xếp tổ chức Đảng của cục Thuế, chi cục Thuế cấp huyện đồng bộ, phù hợp với tổ chức chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo sát sao, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt việc thành lập các chi cục thuế khu vực, nếu có vướng mắc ngoài thẩm quyền thì kịp thời báo cáo để xử lý với mục tiêu sớm ổn định tổ chức; hướng dẫn xử lý quy trình nghiệp vụ, quản trị phần mềm ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, ổn định tư tưởng, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Bộ trưởng, việc sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế ít nhiều cũng có sự xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người, về đời sống, sinh hoạt, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng, đến tâm tư của công chức...

“Tôi và các đồng chí Lãnh đạo Bộ cũng rất hiểu và chia sẻ. Tuy nhiên, đề nghị đồng chí Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cục Thuế các tỉnh, thành phố đồng lòng, đồng sức, quyết tâm vượt qua các khó khăn ban đầu, triển khai tốt việc sắp xếp, hợp nhất, thành lập chi cục Thuế khu vực, đảm bảo tư tưởng, tổ chức, bộ máy để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào công cuộc cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách trên địa bàn”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với công tác “hậu” sắp xếp, sáp nhập các chi cục Thuế, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị ngành Thuế phải tiếp tục định hướng tổ chức bộ máy các cơ quan của Chính phủ theo mô hình Bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Đồng thời kiên quyết xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn chồng chéo giữa các Bộ, ngành và địa phương nhằm đảm bảo nguyên tắc “mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một Bộ chịu trách nhiệm chính” và phù hợp với định hướng đổi mới mô hình tổ chức của Chính phủ. Trên cơ sở đó, sau Đại hội XIII của Đảng và những nhiệm kỳ tiếp theo, nghiên cứu, hợp nhất và cơ cấu lại chức năng, nhiệm vụ và bộ máy một số Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách theo hướng thống nhất đầu mối phân bổ ngân sách (cả chi đầu tư và chi thường xuyên).

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục Thuế tham khảo kinh nghiệm quốc tế để tiếp tục đề xuất mô hình quản lý thuế đối với các tập đoàn, công ty đa quốc gia, doanh nghiệp hoạt động quy mô lớn và xuyên biên giới như mô hình quản lý thuế hiện đại của các quốc gia tiên tiến trong bối cảnh tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa hệ thống thuế.

Thùy Linh