Sách giáo khoa mới tác động đến chỉ số giá tiêu dùng năm 2022 khoảng 0,05%

08:51 | 18/10/2022

(HQ Online) - Thời gian qua, Bộ Tài chính đã thực hiện nhiều biện pháp bình ổn giá, nhất là những dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế.

2810-sgk-am-nhac-1
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet.

Với sách giáo khoa, Bộ Tài chính cho biết, hiện giá sách giáo khoa được quản lý theo quy định tại Luật Giáo dục, Luật Giá. Theo đó, giá sách giáo khoa thuộc danh mục mặt hàng thực hiện kê khai giá, không thuộc danh mục mặt hàng do Nhà nước định giá, bình ổn giá. Hiện nay, tại dự thảo Luật Giá sửa đổi đã bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá. Theo chương trình xây dựng pháp luật, Luật Giá sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV (vào tháng 10/2022), thông qua tại kỳ họp kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (vào tháng 6/2023).

Thực hiện lộ trình triển khai sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới, năm học 2022-2023 áp dụng sách giáo khoa mới lớp 3, 7, 10. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, giá sách giáo khoa mới lớp 3, 7, 10 tác động đến chỉ số giá tiêu dùng năm 2022 khoảng 0,05%.

Đối với giá dịch vụ khám chữa bệnh, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá tháng 8/2022, Bộ Y tế đề xuất trong năm 2022 chưa thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bước 3 (tính chi phí quản lý) và bước 4 (tính chi phí khấu hao và chi phí khác) theo lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Riêng với giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, liên doanh, liên kết, tại Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 7/9/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá đã giao Bộ Y tế rà soát hoàn thiện quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, chuẩn bị các điều kiện cho phép, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời điểm điều hành phù hợp. Hiện Bộ Y tế chưa cập nhật thời điểm điều chỉnh.

Về giá thuốc, Bộ Tài chính cho biết, từ đầu năm 2022 đến 15/9/2022, Bộ Y tế tiếp tục kiểm soát chặt chẽ giá thuốc như chỉ đạo của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, đặc biệt là các mặt hàng thuốc phòng chống dịch. Bộ Y tế cũng tiếp nhận, giải quyết việc kê khai, kê khai lại giá thuốc theo quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP, cụ thể: 2.403 hồ sơ kê khai giá thuốc, 202 hồ sơ kê khai lại giá thuốc và 875 hồ sơ đề nghị bổ sung, thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê khai lại được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.

Thùy Linh