Rà soát sửa đổi hai nghị định về thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan

11:55 | 08/04/2020

(HQ Online) - Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08 sẽ được cơ quan Hải quan rà soát, đánh giá để xem xét, đánh giá kiến nghị lãnh đạo các cấp sửa đổi những quy định không còn phù hợp.

ra soat sua doi hai nghi dinh ve thu tuc kiem tra giam sat va kiem soat hai quan 5 mức đánh giá của doanh nghiệp với Hải quan Hải Phòng
ra soat sua doi hai nghi dinh ve thu tuc kiem tra giam sat va kiem soat hai quan Cần lưu ý nhiều thủ tục hải quan đối với hàng kiểm tra chuyên ngành
ra soat sua doi hai nghi dinh ve thu tuc kiem tra giam sat va kiem soat hai quan Khẩn trương hoàn thiện các ứng dụng CNTT theo quy định của Nghị định 59 và Thông tư 39
ra soat sua doi hai nghi dinh ve thu tuc kiem tra giam sat va kiem soat hai quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh-Liên Chiểu (Hải quan Đà Nẵng). Ảnh: N.Linh)

Theo Tổng cục Hải quan, qua thời gian thực hiện các nội dung tại nghị định nêu trên đã bộc lộ một số quy định không còn phù hợp so với thực tế công tác quản lý hải quan hoặc chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật khác, như: Công tác kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra, giám sát hải quan, thủ tục hải quan đối với một số loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu, quản lý rủi ro, hoạt động kiểm tra sau thông quan…

Ngoài ra, hiện nay, Việt Nam đã và đang tham gia đàm phán ký kết nhiều Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như: EVFTA, CPTPP… đòi hỏi thủ tục hải quan phải được cải cách, minh bạch hơn nữa.

Dự kiến năm 2021, Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Nghị định 59/2018/NĐ-CP để đảm bảo phù hợp với thực tế và theo đúng cam kết tại các hiệp định.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương, các đơn vị thuộc Tổng cục tổ chức rà soát các nội dung, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Nghị định và tổng hợp các nội dung, vướng mắc phát sinh, kiến nghị nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

N.Linh