Cần lưu ý nhiều thủ tục hải quan đối với hàng kiểm tra chuyên ngành

10:36 | 12/03/2020

(HQ Online) - Liên quan đến quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành theo Nghị định 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

can luu y nhieu thu tuc hai quan doi voi hang kiem tra chuyen nganh Tiếp tục lắng nghe ý kiến các bộ góp ý Đề án kiểm tra chất lượng hàng hóa
can luu y nhieu thu tuc hai quan doi voi hang kiem tra chuyen nganh Không co kéo cục bộ trong đổi mới kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu
can luu y nhieu thu tuc hai quan doi voi hang kiem tra chuyen nganh Nhiều bộ, ngành còn thiếu quyết liệt trong cải cách kiểm tra chuyên ngành
can luu y nhieu thu tuc hai quan doi voi hang kiem tra chuyen nganh Hải quan tham gia hoàn thiện nhiều chính sách pháp luật chuyên ngành
can luu y nhieu thu tuc hai quan doi voi hang kiem tra chuyen nganh
Hoạt động lấy mẫu kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, về vấn đề thông quan hàng hóa, theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan thì hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan, nếu người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định và hàng hóa đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b hoặc điểm c Khoản 1 Điều 23; điểm a, điểm b hoặc điểm c Khoản 1 Điều 24 Nghị định 85/2019/NĐ-CP thì được thông quan.

Trường hợp hàng hóa thuộc diện phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan Hải quan theo quy định tại điểm b Khoản 2a và điểm b Khoản 2b Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP), cơ quan Hải quan kiểm tra đối chiếu thống tin về số, ngày của Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đã được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và tờ khai hải quan điện tử để thực hiện thông quan hàng hóa, không yêu cầu người khai hải quan phải nộp bản giấy.

Danh sách các thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại điểm b Khoản 2a và điểm b Khoản 2b Điều 7 đã thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, cục hải quan tỉnh, thành phố tra cứu trên website www.vnsw.gov.vn.

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Nghị định 85/2019/NĐ-CP, trường hợp số lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu nhiều hơn so với số lượng đã khai trên tờ khai hải quan nhưng là hàng hóa đồng nhất, cùng nhà nhập khẩu, cùng xuất xứ, cùng nhà sản xuất, được vận chuyển trên cùng phương tiện vận tải, cùng vận tải đơn, nếu kết quả kiểm tra chuyên ngành của tờ khai kết luận đạt chất lượng nhập khẩu thì cơ quan Hải quan hướng dẫn người khai hải quan thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Khoản 3 hoặc điểm a Khoản 4 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Bên cạnh đó đối với quy định đưa hàng về bảo quản, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn hải quan địa phương xử lý trong trường hợp phát hiện những dấu hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Cụ thể, ngoài các trường hợp không được đưa về bảo quản theo quy định tại Khoản 6 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC), trong quá trình làm thủ tục hải quan nếu phát hiện hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành có dấu hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; hoặc có thông tin do các bộ, ngành, cơ quan kiểm tra chuyên ngành cung cấp về việc hàng hóa dự kiến nhập khẩu có dấu hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc xác định hàng hóa nhập khẩu cùng chủng loại với mặt hàng bị kiểm tra trong lưu thông không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cơ quan Hải quan không cho đưa hàng về bảo quản, đồng thời có văn bản thông báo cho cơ quan kiểm tra chuyên ngành lưu ý.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng lưu ý các đơn vị tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung khác như: Thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia và thủ tục hành chính đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh quy định tại Nghị định 85/2019/NĐ-CP.

N.Linh