Rà soát chuẩn hóa mã số HS danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

16:19 | 19/10/2020

(HQ Online) - Trong ba ngày từ 21 đến 23/10, Tổng cục Hải quan tổ chức đợt làm việc tập trung rà soát pháp luật chuyên ngành; triển khai nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính.

Tọa đàm trực tuyến “Hải quan với vai trò đầu mối kiểm tra chuyên ngành”
Quảng Ninh: Hơn 1.400 tờ khai trả kết quả kiểm tra chuyên ngành qua một cửa
Bộ Tài chính có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
2036-10-3900-4-3112-img-8051
Công chức Hải quan Đồng Nai kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.H

Theo đó, đợt làm việc tập trung bao gồm các cán bộ của Tổng cục Hải quan và các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Công an, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư.

Đợt làm việc nhằm triển khai một số nhiệm vụ về chuẩn hóa mã số HS đối với Danh mục hàng hóa chuyên ngành cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017; cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020; Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

Cụ thể, trong 3 ngày làm việc, cán bộ các đơn vị sẽ thực hiện rà soát kết quả triển khai Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020); rà soát và cập nhật hệ thống văn bản pháp luật chuyên ngành.

Thống kê chính sách hàng hóa và danh mục hàng hóa/mặt hàng áp dụng chính sách. Rà soát và chuẩn hóa mã số HS đối với Danh mục chuyên ngành; danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; rà soát chồng chéo trong chính sách nhập khẩu hàng hóa.

N.Linh