Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020

16:14 | 12/11/2019

(HQ Online) - Chiều nay 12/11, với 93,37% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020.

quoc hoi thong qua nghi quyet ve du toan ngan sach nha nuoc 2020 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Thu ngân sách đã ngày càng bền vững hơn
quoc hoi thong qua nghi quyet ve du toan ngan sach nha nuoc 2020 Năm thứ tư liên tiếp thu ngân sách nhà nước vượt dự toán
quoc hoi thong qua nghi quyet ve du toan ngan sach nha nuoc 2020
Chủ nhiệm ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải tình bày báo cáo tiếp thu, giải trình

Cụ thể, Quốc hội quyết nghị: Tổng số thu NSNN là 1.512.300.000 triệu đồng; tổng số chi NSNN là 1.747.100.000 triệu đồng.

Mức bội chi NSNN là 234.800.000 triệu đồng, tương đương 3,44% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 217.800.000 triệu đồng, tương đương 3,2% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 17.000.000 triệu đồng, tương đương 0,24% GDP. Tổng mức vay của NSNN là 488.921.352 triệu đồng.

Bên cạnh đó, điều chỉnh cơ cấu vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của 2 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó, tăng vốn ngoài nước và giảm vốn trong nước tương ứng là 3.580.200 triệu đồng.

Bổ sung 241.021 triệu đồng cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và bố trí số vốn tương ứng trong dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2020 để thu hồi vốn ứng trước.

Hòa chung số vốn 4.069.000 triệu đồng còn lại chưa phân bổ trong tổng số 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với nguồn dự phòng chung của Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; giao Chính phủ thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội...

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2019, dự toán NSNN năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho hay: Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị ưu tiên điều chỉnh mức tăng lương cao hơn cho những người về hưu trước năm 1993 vì đây là nhóm đã nghỉ hưu có mức bình quân hưởng lương hưu thấp nhất.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khẳng định, những người về hưu trước năm 1993 có mức bình quân hưởng lương hưu thấp. Do đó, việc có chính sách ưu tiên hỗ trợ cho đối tượng này là cần thiết, song cần có tổng kết về số lượng, phạm vi hỗ trợ để xây dựng dự kiến kinh phí bố trí cũng như bảo đảm chính sách hỗ trợ lâu dài, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

UBTVQH đề nghị Chính phủ sớm có tổng kết, đánh giá và xây dựng phương án điều chỉnh phù hợp với kế hoạch cải cách tiền lương từ năm 2021 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương theo hướng ưu tiên hơn cho đối tượng này.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cần quan tâm, ưu tiên bố trí 20% tổng chi NSNN cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết của Trung ương. Có ý kiến cho rằng, dự toán chi ngân sách cho lĩnh vực khoa học - công nghệ năm 2020 thấp hơn năm 2019.

Theo UBTVQH, thực hiện đúng Nghị quyết Trung ương, hàng năm Quốc hội quyết định dự toán NSNN luôn ưu tiên, bố trí đủ ngân sách cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Trên cơ sở định hướng đó, dự toán NSNN năm 2020, Chính phủ đã xây dựng phương án bố trí ngân sách bảo đảm theo hướng ưu tiên như trên. Cụ thể, theo dự toán, chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục - đào tạo đã đạt khoảng 16% tổng chi NSNN, song tổng chi giáo dục - đào tạo, gồm chi thường xuyên, chi đầu tư và chi giáo dục - đào tạo trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng hàng năm cơ bản đã đạt khoảng 20% tổng chi NSNN, đúng theo Nghị quyết của Trung ương.

Đối với từng địa phương, dự toán chi về giáo dục - đào tạo được giao trên cơ sở quy mô về giáo dục - đào tạo và thực tiễn địa phương. HĐND cấp tỉnh quyết định mức chi giáo dục - đào tạo ở địa phương phải bảo đảm mức Quốc hội quyết định và Thủ tướng Chính phủ giao.

Về dự toán chi sự nghiệp khoa học - công nghệ, năm 2020, dự toán chi sự nghiệp khoa học - công nghệ của NSNN giảm 1,2% so với dự toán năm 2019. Trong đó, chi sự nghiệp khoa học - công nghệ của ngân sách Trung ương giảm 2,78%; chi sự nghiệp khoa học - công nghệ của ngân sách địa phương tăng 8,5% so với dự toán năm 2019.

Nguyên nhân chủ yếu do giảm chi các dự án khoa học - công nghệ thực hiện từ nguồn vốn vay nợ, viện trợ nước ngoài. Tuy nhiên, nếu tính cả chi đầu tư phát triển nguồn NSNN cho khoa học và công nghệ, chi ngân sách cho khoa học và công nghệ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng thì đạt 2% tổng chi NSNN theo đúng Nghị quyết của Trung ương.

"UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục có biện pháp đẩy mạnh giải ngân các khoản kinh phí đã cấp các năm trước cho Quỹ phát triển khoa học - công nghệ quốc gia và Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia", Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải nói.

Thanh Nguyễn