Quảng Ninh: Không để tái diễn việc tăng giá đất tại Vân Đồn

09:17 | 16/03/2019

(HQ Online) - Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc vừa qua với huyện Vân Đồn về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

quang ninh khong de tai dien viec tang gia dat tai van don
Huyện Vân Đồn- Quảng Ninh.

Được biết, tại cuộc họp đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Vân Đồn; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ đất đai, quy hoạch.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Trong khi chờ quy hoạch điều chỉnh chung xây dựng KKT Vân Đồn hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, huyện cần kiểm soát chặt chẽ quy hoạch, đất đai trên địa bàn. Bên cạnh hỗ trợ các nhà đầu tư, huyện phối hợp với Ban Quản lý KKT tiếp tục rà soát, kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, những diện tích đất của nhà đầu tư cơ hội, trục lợi. Chủ động, quyết liệt thực hiện công tác đền bù, GPMB, không làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ các dự án, nhất là dự án của những nhà đầu tư chiến lược.

Song song với đó, lãnh đạo tỉnh này cũng yêu cầu huyện Vân Đồn cần kiểm soát thông tin, tình hình buôn bán, giao dịch "thổi giá" đất trên địa bàn, kiên quyết không để tái diễn việc tăng giá đất trên tinh thần thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp xã trên địa bàn huyện quán triệt chặt chẽ trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, không được tiếp tay cho các đối tượng đầu cơ, tăng giá đất; đồng thời tiếp tục rà soát, xóa bỏ các trung tâm môi giới bất động sản trái phép; chủ động rà soát công tác giao đất, cho thuê đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan, diện tích rừng; xử lý dứt điểm các nội dung kết luận sau thanh tra.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thành lập đoàn thanh tra quản lý, sử dụng đất theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Văn bản số 1501/UBND-QLĐĐ1 ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh.

Được biết, thời gian qua, huyện Vân Đồn đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, trong đó nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trọng tâm là Chỉ thị số 323/CT-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh về “Các giải pháp cấp bách để quản lý và ngăn chặn việc giao đất, mua bán, chuyển nhượng và sử dụng đất đai trái pháp luật trên địa bàn huyện”, Văn bản số 8865/UBND-QLĐĐ1 ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh về “Tạm dừng thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Vân Đồn”…

Ngay sau khi triển khai thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tình hình đất đai trên địa bàn huyện Vân Đồn có chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tình hình mua bán, chuyển nhượng đất đai, thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất giảm đáng kể, giá đất có dấu hiệu bình ổn, không có tình trạng tăng đột biến, bất thường.

Thu Trang