Bản tin Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 9/2022 (từ ngày 5/9 đến 11/9)

10:00 | 12/09/2022

(HQ Online) - Bản tin Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 9/2022 có các tin chính sau:

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 9/2022 (Từ ngày 29/8 đến 4/9)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 5 tháng 8/2022 (Từ ngày 22/8 đến 28/8)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 8/2022 (Từ ngày 15/8 đến 21/8)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 3 tháng 8/2022 (Từ ngày 8/8 đến 14/8)

- Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức Ba2;

- Hệ thống Hải quan thông minh sẽ giúp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan mọi lúc, mọi nơi;

- Hải quan TPHCM: Quyết tâm đảm bảo dòng chảy thương mại thông suốt

- Thành lập nhóm chuyên trách hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan;

- Hải quan Bình Dương: Thông quan trên 1.900 tờ khai xuất nhập khẩu trong dịp lễ 2/9;

- Trung Quốc chấp thuận 76 vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam.

Tạp chí Hải quan