Bản tin Podcast tổng hợp tuần 3 tháng 9/2022 (Từ ngày 12/9 đến 18/9)

10:00 | 19/09/2022

(HQ Online) - Bản tin Podcast tổng hợp tuần 3 tháng 9/2022 (Từ ngày 12/9 đến 18/9) có các tin chính sau:

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 9/2022 (từ ngày 5/9 đến 11/9)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 9/2022 (Từ ngày 29/8 đến 4/9)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 5 tháng 8/2022 (Từ ngày 22/8 đến 28/8)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 8/2022 (Từ ngày 15/8 đến 21/8)

- Thúc đẩy triển khai Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan;

- Thêm 2 địa phương xuất khẩu “chục tỷ đô”;

- Hải quan Hà Tĩnh và Quảng Bình triển khai đo thời gian giải phóng hàng

- Samsung Bắc Ninh được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên;

- DOC giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá đang áp dụng đối với cá tra Việt Nam;

- Canada áp thuế chống bán phá giá 37,4% với ống thép dẫn dầu Việt Nam.

Tạp chí Hải quan điện tử