Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 3/2023 (từ ngày 13/3/2023 đến 19/3/2023)

10:00 | 20/03/2023

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 3/2023 (từ ngày 13/3/2023 đến 19/3/2023) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 3/2023 (từ ngày 6/3/2023 đến 12/3/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 3/2023 (từ ngày 27/2/2023 đến 5/3/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 2/2023 (từ ngày 20/2/2023 đến 26/2/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 2/2023 (từ ngày 13/2/2022 đến 19/2/2023)

- Nhập siêu hơn 6,5 tỷ USD từ Trung Quốc

- Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu duy nhất tăng trưởng dương;

- Gia hạn lưu giữ hàng hóa thời kỳ dịch bệnh tại cửa hàng miễn thuế, kho ngoại quan;

- Điều chỉnh cách đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc đối với một số mặt hàng thực vật;

- Hải quan Quảng Ninh làm đầu mối triển khai mô hình cửa khẩu số;

- Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh xử lý nhanh hàng tồn đọng tại cảng biển.

Tạp chí Hải quan