Phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

11:35 | 08/04/2021

(HQ Online) - Ông Hồ Đức Phớc được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng
Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc
Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Trong phiên làm việc sáng nay 8/4, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ với tỷ lệ 455/459 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo Nghị quyết, ông Hồ Đức Phớc được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sinh ngày 1/11/1963, quê quán tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông vào Đảng ngày 5/7/1993, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; là đại biểu Quốc hội khóa XIV; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Tóm tắt quá trình công tác của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc:

- 1/1988 - 5/1993: Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng Quỳnh Lưu, Nghệ An.

- 5/1993 - 10/1994: Kế toán trưởng Xí nghiệp xây lắp, Công ty xây dựng 7, Nghệ An.

- 10/1994 - 10/1997: Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

- 10/1997 - 9/2000: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ủy viên UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Vật giá thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

- 9/2000 - 5/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

- 5/2004 - 8/2007: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

- 8/2007 - 10/2010: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011.

- 10/2010 - 12/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011.

- 12/2010 - 3/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016.

- 3/2013 - 5/2013: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016.

- 15/5/2013 - 10/2015: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.

- 10/2015 - 12/2015: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

- 12/2015 - 4/2016: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016.

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

- 5/4/2016: Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày 8/4/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thanh Nguyễn