Phạt tối đa 200 triệu đồng đối với vi phạm trong lĩnh vực vui chơi có thưởng

16:16 | 27/05/2021

(HQ Online) - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng đang được Bộ Tài chính soạn thảo, có 2 hình thức xử phạt chính đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, bao gồm cảnh cáo và phạt tiền. Đồng thời cá nhân vi phạm có thể bị trục xuất trong hình thức xử phạt bổ sung.

Một loạt cá nhân bị xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Làm rõ khái niệm “khai sai so với thực tế” trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan
Đầu tư quốc tế Viettel bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Phạt tối đa 200 triệu đồng đối với vi phạm trong lĩnh vực vui chơi có thưởng
Dự thảo nghị định quy định hai hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này gồm: Cảnh cáo và phạt tiền. Ảnh: Internet.

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược, kinh doanh casino và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi tắt là lĩnh vực trò chơi có thưởng).

Đối tượng áp dụng trong Dự thảo là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, gồm: DN kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế; DN kinh doanh casino; DN kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; các tổ chức khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng.

Cùng với đó là những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng.

Dự thảo Nghị định quy định hai hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này gồm: Cảnh cáo và Phạt tiền.

Đồng thời có các hình thức xử phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có thời hạn; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện vi phạm hành chính; Trục xuất.

Theo dự thảo, mỗi vi phạm hành chính được quy định một hình thức xử phạt chính, có thể quy định một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung kèm theo. Hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 65 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Về mức phạt tiền, dự thảo Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng đối với tổ chức là 200 triệu đồng và đối với cá nhân là 100 triệu đồng.

Hoài Anh