Ông Lê Triệu Dũng làm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

15:23 | 29/03/2023

(HQ Online) - Ngày 29/3, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 03/2023/NĐ-CP và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Nâng cao năng lực cạnh tranh để tăng tốc xuất khẩu vào Nhật Bản
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho đồng chí Lê Triệu Dũng
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho ông Lê Triệu Dũng. Ảnh: CT

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia được lập trên cơ sở tổ chức lại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Hội đồng và văn phòng Hội đồng Cạnh tranh. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương có chức năng tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tại Hội nghị, Bộ Công Thương đã công bố, trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đối với 8 đồng chí. Trong đó, ông Lê Triệu Dũng - Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia. Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, ông Lê Triệu Dũng giữ chức Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia được bổ nhiệm gồm: Bà Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên và ông Ngô Đức Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có 7 thành viên Ủy ban Cạnh tranh quốc gia được bổ nhiệm lần này gồm: Ông Ngô Đức Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; ông Trịnh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại; ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương; bà Lê Thị Hoàng Thanh - Vụ phó Vụ Pháp luật dân sự (Bộ Tư pháp); bà Hồ Phương Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cần tập trung khẩn trương tham mưu kiện toàn các tổ chức đoàn thể và bộ máy giúp việc; xây dựng kế hoạch hành động, chương trình công tác, quy chế hoạt động cụ thể để triển khai công việc hiệu quả ngay từ những ngày đầu hoạt động, góp phần tích cựcvào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chủ trương của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Chú trọng nâng cao chất lượng và tính chủ động trong tham mưu thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như bảo vệ quyền lợi chính đángcủa người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Ủy ban tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động về tố tụng cạnh tranh và quản lý nhà nước về cạnh tranh để bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và góp phần nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế đất nước.

Chủ động thiết lập và thực hiện có hiệu quả cơ chế hợp tác, phối hợp công tác với các đơn vị trong và ngoài bộ, hợp tác với các cơ quan quản lý cạnh tranh của các nước nhằm từng bước hoàn thiện mô hình và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Ngọc Linh