Ô tô và linh kiện ô tô NK từ Trung Quốc được hưởng ưu đãi thuế ra sao?

09:45 | 24/08/2019

(HQ Online) - Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện hưởng thuế ưu đãi đặc biệt (ACFTA) quy định tại Điều 4 Nghị định 153/2017/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng theo Biểu thuế ACFTA 2018- 2022.

o to va linh kien o to nk tu trung quoc duoc huong uu dai thue ra sao Hải quan Lạng Sơn: Thu ngân sách đạt khá nhờ ô tô, phụ tùng ô tô NK
o to va linh kien o to nk tu trung quoc duoc huong uu dai thue ra sao Kiểm tra khai báo của DN về tham gia ưu đãi thuế với linh kiện ô tô NK
o to va linh kien o to nk tu trung quoc duoc huong uu dai thue ra sao Chính phủ lắng nghe DN để cùng gỡ khó cho ô tô NK
o to va linh kien o to nk tu trung quoc duoc huong uu dai thue ra sao Tăng cường kiểm tra khai trị giá đối với ô tô NK
o to va linh kien o to nk tu trung quoc duoc huong uu dai thue ra sao
CBCC Chi cục hải quan Cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra ô tô NK. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty CP Diligo Holdings về chính sách thuế NK, thuế GTGT đối với xe ô tô nguyên chiếc và linh kiện ô tô NK từ Trung Quốc.

Đối với ô tô nguyên chiếc

Về chính sách thuế NK đối với xe ô tô nguyên chiếc chạy bằng xăng và điện NK từ Trung Quốc, theo Nghị định 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc giai đoạn 2018- 2022 (Biểu thuế ACFTA) và Nghị định 125/2017/NĐ-CP bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế XK, biểu thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch, mặt hàng ô tô nguyên chiếc NK từ Trung Quốc vào Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện hưởng thuế ưu đãi đặc biệt (ACFTA) quy định tại Điều 4 Nghị định 153/2017/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng theo Biểu thuế ACFTA 2018- 2022.

Trường hợp không đáp ứng điều kiện hưởng thuế ACFTA thì được hưởng thuế NK ưu đãi (MFN) tương ứng theo Biểu thuế MFN ban hành tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP).

Về thuế GTGT, đối với xe ô tô NK nguyên chiếc loại chạy bằng xăng và điện có thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Đối với linh kiện lắp ráp

Đối với bộ linh kiện CKD lắp ráp xe ô tô chạy bằng xăng và điện NK từ Trung Quốc, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Khoản 2.1 mục I Chương 98 Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP quy định:

“Các mặt hàng của ô tô quy định tại Chương 87 mục I phụ lục II thực hiện phân loại mã hàng hóa, áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng theo bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ để sản xuất, lắp ráp ô tô ghi tại nhóm 98.21 theo hướng dẫn tại điểm b.5 khoản 3 mục I Chương 98 hoặc ghi tại nhóm 98.49 theo hướng dẫn tại điểm b.12 khoản 3 mục I Chương 98 nếu đáp ứng điều kiện của nhóm 98.49”.

Việc áp dụng mã hàng hóa tại nhóm 98.49, đối tượng và điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô NK thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 (Điều 7a) Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, căn cứ Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định 153/2017/NĐ-CP, hàng hóa NK là bộ linh kiện CKD lắp ráp xe ô tô không thuộc hàng hóa thực hiện cắt giảm thuế theo Hiệp định ACFTA. Do vậy, không thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt và thực hiện áp dụng thuế suất NK ưu đãi quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP (chỉ được hưởng thuế suất MFN).

Thuế GTGT đối với bộ linh kiện CKD lắp ráp xe ô tô chạy bằng xăng và điện NK từ Trung Quốc có thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Thu Trang