Nộp thuế điện tử 24/7: Quy trình doanh nghiệp nhờ thu thực hiện như thế nào?

13:28 | 30/06/2019

(HQ Online) - Mở rộng thanh toán thuế điện tử 24/7 và để tạo thuận lợi cho DN thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính, Tổng cục Hải quan đã nâng cấp mở rộng thanh toán nộp thuế điện tử 24/7, triển khai Chương trình DN nhờ cơ quan Hải quan sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế thì chuyển ngay thông tin số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà DN đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế theo một định mức về tiền và khoảng thời gian nhất định (Chương trình DN nhờ thu).

nop thue dien tu 247 quy trinh doanh nghiep nho thu thuc hien nhu the nao Nộp thuế điện tử 24/7: Chính thức triển khai Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu thuế từ 15/9
nop thue dien tu 247 quy trinh doanh nghiep nho thu thuc hien nhu the nao Hải quan tạm dừng Hệ thống kế toán và Cổng thanh toán điện tử 24/7
nop thue dien tu 247 quy trinh doanh nghiep nho thu thuc hien nhu the nao Mở rộng chương trình nộp thuế điện tử 24/7: Hải quan sẽ chuyển thông tin nộp thuế giúp doanh nghiệp
nop thue dien tu 247 quy trinh doanh nghiep nho thu thuc hien nhu the nao Nâng cấp thêm nhiều chức năng trên Chương trình nộp thuế điện tử 24/7
nop thue dien tu 247 quy trinh doanh nghiep nho thu thuc hien nhu the nao
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

DN được lợi gì khi tham gia?

Theo phân tích của bà Nguyễn Thị Thanh Hương- Phó trưởng Phòng Dự toán và quản lý số thu, Cục Thuế XNK, ngoài các ưu điểm khi thanh toán thuế bằng phương thức điện tử với việc nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan để triển khai áp dụng cho các đối tượng là DN có nhu cầu nhờ cơ quan hải quan chuyển ngay thông tin số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà DN đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế còn đạt được các ưu điểm sau: DN không phải làm thủ tục lập lệnh thanh toán tiền thuế trên Cổng thông tin của Hải quan hoặc tại ngân hàng, nên hạn chế tất cả các rủi ro khi trao đổi thông tin lập lệnh nộp tiền giữa hải quan/ngân hàng với người lập lệnh.

Các DN không phải thực hiện nộp trước tiền ngay sau khi khai báo, nên có thời gian chủ động nguồn vốn của mình, ngân hàng chỉ trích tiền từ tài khoản của DN ngay sau khi DN đã hoàn thành về thủ tục hải quan, xác định chính xác số phải nộp, tờ khai tự động thông quan hàng hóa.

Hỗ trợ cho các DN làm thủ tục XNK hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mòn, lối mở không có điểm thu của ngân hàng/Kho bạc, không có mạng internet để triển khai nộp thuế điện tử.

Cũng theo đại diện Cục Thuế XNK, với việc triển khai chương trình DN nhờ thu, DN có thể áp dụng các phương thức nộp tiền là thanh toán trực tiếp tại ngân hàng hoặc có thể sử dụng song song 2 chương trình nộp thuế điện tử 24/7 và chương trình DN nhờ thu. Tuy nhiên, với phương thức thanh toán DN nhờ thu thì DN chỉ được đăng kí ủy quyền cho 1 tài khoản tại 1 ngân hàng thương mại duy nhất trong một thời gian cố định để đảm bảo xử lý tự động của hệ thống (không nên gửi yêu cầu thanh toán đến 2 ngân hàng sẽ không biết ngân hàng nào sẽ thực hiện thanh toán hoặc cả hai ngân hàng cùng chuyển lệnh thanh toán), cũng như công tác quản lý của ngân hàng trong việc ủy quyền trích nợ tài khoản.

Về quy trình xử lý khi tài khoản trích nợ của DN tại ngân hàng không đủ số dư: Trường hợp DN ủy quyền cho ngân hàng thương mại nhưng trong tài khoản không có đủ số dư để thanh toán, ngân hàng sẽ phản hồi lại cho DN qua Cổng thanh toán điện tử hải quan;

Nếu DN nộp đã bổ sung tiền vào tài khoản trích nợ thì gửi thông tin thông báo lại cho cơ quan hải quan, tiếp tục muốn thanh toán nhờ thu. Hệ thống của Hải quan tiếp tục xử lý tự động thanh toán các lô hàng còn phát sinh nợ thuế trên hệ thống kế toán tập trung. Trường hợp DN cần thông quan ngay lô hàng hiện tại thì có thể thực hiện thanh toán bằng phương thức nộp thuế điện tử 24/7 hoặc trực tiếp tại ngân hàng thương mại.

Quy trình thực hiện

Phân tích cụ thể về quy trình thực hiện, bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, với quy trình đăng ký: DN Đăng ký tham gia Chương trình DN nhờ thu với cơ quan hải quan tại Chức năng trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 (địa chỉ: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login).

Tiếp đến, DN đăng ký thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản khi người nộp thuế đăng ký thông tin trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan hoặc đăng ký tại ngân hàng phối hợp thu đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Làm thủ tục Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của DN đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Ngân hàng giữ tài khoản của DN gửi lại thông tin DN đã đăng ký Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng sang Tổng cục Hải quan.

Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Hải quan cập nhật thông tin vào hệ thống và DN hoàn tất việc đăng ký tham gia và đăng ký ủy quyền trích nợ tại Chương trình DN nhờ thu.

Trong quá trình thực hiện, các DN được phép sửa đổi các thông tin đã đăng ký hoặc hủy việc đã đăng ký ủy quyền trích nợ tại 1 ngân hàng để đăng ký ủy quyền trích nợ tại ngân hàng khác. Trình tự thực thực hiện đăng ký ủy quyền trích nợ được thực hiện theo các bước nêu trên.

Với quy trình thanh toán, ngay sau khi hoàn tất việc đăng ký ủy quyền trích nợ với ngân hàng, Hệ thống của Hải quan sẽ căn cứ số tiền còn nợ thuế và thu khác trên hệ thống kế toán thuế để chuyển thông tin còn phải thu sang ngân hàng để ngân hàng thực hiện trích nợ tài khoản nộp tiền thuế và thu khác cho DN.

Về thanh toán trừ nợ đối với các phát sinh mới, trình tự thực hiện các bước như sau:

Bước 1: DN khai báo làm thủ tục hải quan, ngay sau khi khai báo chính thức (đối với tờ khai luồng xanh) hoặc sau khi hoàn thành thủ tục hải quan sẽ xác định chính xác số thuế phải nộp cho tờ khai đang chờ thông quan cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung.

Bước 2: Căn cứ số thuế phải nộp trên hệ thống kế toán tập trung, trên cơ sở danh sách DN tham gia Chương trình nhờ thu, Hệ thống của Hải quan sẽ tự động chuyển thông tin số thuế phát sinh nợ thuế theo từng tờ khai đến ngân hàng mà DN đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế.

Bước 3: Ngân hàng căn cứ số dư tài khoản của DN và danh sách DN đã đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản, nếu phù hợp thông tin đăng ký và đủ số dư trích nợ tài khoản thì thực hiện trích nợ tài khoản của DN và chuyển thông tin số tiền đã trích nợ tài khoản nộp thuế sang Tổng cục Hải quan để thanh toán trừ nợ theo từng tờ khai, chi tiết sắc thuế và chuyển tiền và thông tin nộp tiền tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp tài khoản của DN không đủ số dư, ngân hàng sẽ phản hồi cho DN biết thông quan Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7. DN có thể nộp bổ sung tiền vào tài khoản để đủ số dư thanh toán các khoản còn nợ và thông báo cho cơ quan hải quan biết qua Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 để tiếp tục xử lý tự động trừ nợ các tờ khai còn phải thu theo tứ tự tờ khai phát sinh nợ từ xa tới gần. Hoặc DN có thể thực hiện chuyển sang nộp thuế điện tử 24/7 hoặc nộp trực tiếp tại ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để thông quan kịp thời thông quan hàng hóa.

Bước 4: Căn cứ thông tin đã nộp thuế và thu khác, Hệ thống kế toán tập trung cập nhật thông tin và hạch toán trừ nợ chi tiết theo từng tờ khai, sắc thuế, chuyển thông tin xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sang VNACCS để thông quan hàng hóa.

Điều kiện triển khai

Đối với ngân hàng: Phải là ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan đã triển khai thanh toán điện tử và thông quan 24/7. Đã phát triển hệ thống công nghệ đáp ứng triển khai chương trình DN nhờ thu.

Đối với DN: Đăng ký tham gia Chương trình DN Nhờ thu với Hải quan; Đã ký Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của DN đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7; Chỉ được đăng ký ủy quyền trích nợ tại 1 tài khoản của 1 ngân hàng. Trên tài khoản đăng ký ủy quyền trích nợ có đủ tiền để thanh toán khi phát sinh nợ thuế và thu khác.

Thu Trang