Mở rộng chương trình nộp thuế điện tử 24/7: Hải quan sẽ chuyển thông tin nộp thuế giúp doanh nghiệp

14:35 | 14/03/2019

(HQ Online) - ​​Tổng cục Hải quan sẽ mở rộng chương trình nộp thuế điện tử 24/7 để triển khai thực hiện việc nộp thuế điện tử cho các đối tượng là doanh nghiệp có nhu cầu nhờ cơ quan Hải quan chuyển thông tin nộp thuế sang ngân hàng đã ủy quyền nộp thuế.

mo rong chuong trinh nop thue dien tu 247 hai quan se chuyen thong tin nop thue giup doanh nghiep Nâng cấp thêm nhiều chức năng trên Chương trình nộp thuế điện tử 24/7
mo rong chuong trinh nop thue dien tu 247 hai quan se chuyen thong tin nop thue giup doanh nghiep Từ 5/11: ACB tham gia hỗ trợ DN nộp thuế điện tử 24/7
mo rong chuong trinh nop thue dien tu 247 hai quan se chuyen thong tin nop thue giup doanh nghiep Nộp thuế điện tử 24/7: ABBANK mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng
mo rong chuong trinh nop thue dien tu 247 hai quan se chuyen thong tin nop thue giup doanh nghiep Hải quan TP.HCM tập huấn nộp thuế điện tử 24/7 cho doanh nghiệp
mo rong chuong trinh nop thue dien tu 247 hai quan se chuyen thong tin nop thue giup doanh nghiep
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Trên thực tế có những doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai hàng ngày phải nộp tiền, có đủ năng lực tài chính hoặc đã ủy quyền cho ngân hàng trích nợ tài khoản để nộp thuế hoặc được ngân hàng chấp nhận thấu chi trong trường hợp số dư tài khoản sử dụng để nộp tiền thuế chưa đủ. Hướng đến tạo thuận lợi hơn cho nhóm đối tượng này, Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) đã lấy ý kiến các ngân hàng phối hợp thu tham dự cuộc họp về đề xuất mở rộng Chương trình Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan để triển khai thực hiện việc nộp thuế điện tử cho các đối tượng là doanh nghiệp có nhu cầu nhờ cơ quan Hải quan ngay sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế thì chuyển ngay thông tin số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế theo một định mức về tiền và khoảng thời gian nhất định.

Theo phân tích của Cục trưởng Cục Thuế XNK Lưu Mạnh Tưởng, hiện nay đã có đủ cơ sở pháp lý khi triển khai nâng cấp, mở rộng hình thức nộp thuế điện tử 24/7. Theo đó, khi doanh nghiệp có phát sinh nợ thuế thì sẽ nhờ Hải quan chuyển thông tin nộp thuế sang ngân hàng đã ủy quyền nộp thuế. Theo quy định nộp thuế điện tử 24/7 lập lệnh tại Cổng thanh toán điện tử hải quan, doanh nghiệp cần: Tự lập lệnh trên Cổng điện tử hải quan, doanh nghiệp có ủy quyền cho ngân hàng tự động trích nợ tài khoản theo từng lô hàng do người khai lập lệnh.

Để thay đổi phương thức nộp thuế điện tử 24/7, doanh nghiệp cần thực hiện 2 bước: Nhờ Hải quan chuyển thông tin nợ thuế của tờ khai ngay sau khi phát sinh nợ sang ngân hàng nơi doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ; Doanh nghiệp có ủy quyền cho ngân hàng tự động trích nợ tài khoản theo hạn mức được sử dụng tại ngân hàng và thời gian nhất định.

Theo đó, doanh nghiệp phải có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị chuyển ngay số tiền phải thu sau khi doanh nghiệp khai báo tờ khai hải quan có phát sinh số tiền thuế phải nộp sang ngân hàng phối hợp thu, không trái với các quy định hiện hành. Việc xác thực nợ thuế phát sinh của từng doanh nghiệp: Căn cứ thông tin mã số thuế và chữ ký số của doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

Vì vậy, khi doanh nghiệp đã ủy quyền cho Ngân hàng thanh toán tiền thuế thì Ngân hàng sẽ tự động thực hiện cắt tiền từ tài khoản ngay sau khi nhận được thông tin nợ thuế của doanh nghiệp do cơ quan Hải quan chuyển.

Để triển khai Kế hoạch này, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung phần mềm trao đổi thông tin, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan thực hiện sửa đổi, bổ sung phần mềm trao đổi thông tin: Căn cứ số tiền thuế phát sinh của tờ khai và chữ ký số của doanh nghiệp khi khai báo, Tổng cục Hải quan chuyển thông tin nợ thuế và các thông tin liên quan (đảm bảo đầy đủ thông tin để hạch toán thu NSNN tương ứng với các thông tin trên giấy nộp tiền vào NSNN khi người nộp thuế lập lệnh) của tờ khai đến ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ.

Đối với các ngân hàng đã thực hiện phối hợp thu, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu ngân hàng được ủy quyền trích nợ bổ sung chức năng tiếp nhận thông tin do hải quan chuyển đến: Kiểm tra các thông tin liên quan (tương tự như kiểm tra trích nợ tài khoản nộp thuế điện tử 24/7), tiếp tục xử lý theo quy trình trao đổi thông tin nộp tiền với hải quan, chuyển thông tin và tiền sang Kho bạc Nhà nước.

Để xác định đối tượng doanh nghiệp tham gia chương trình nộp thuế mới này, Tổng cục Hải quan cũng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất có lượng tờ khai lớn, giá trị nộp thuế lớn, có đủ khả năng về tài chính, đã uỷ quyền cho ngân hàng tự động trích nợ và được ngân hàng cho phép thấu chi để nộp thuế trong định mức cho phép.

Điều kiện triển khai hình thức nộp thuế mới này yêu cầu DN có văn bản ủy quyền ngân hàng trích nợ tài khoản trên cơ sở thông báo của cơ quan Hải quan khi DN phát sinh nợ thuế. Đồng thời DN có văn bản đề nghị cơ quan Hải quan chuyển thông tin nợ thuế sang ngân hàng DN đang ủy quyền trích nợ ngay sau khi DN phát sinh tiền nợ thuế, thu khác.

Một yêu cầu bắt buộc là DN phải sử dụng chữ ký số (DN có thể sử dụng chữ ký số đang khai báo tờ khai VNACCS). Tuy nhiên, thực tế DN khai báo thủ tục hải quan có thể qua Đại lý hải quan. Vì vậy, nếu đại lý khai báo bằng chữ ký số của đại lý thì cần phải bổ sung chữ ký số của DN.

Trường hợp DN yêu cầu sử dụng chữ ký số mới cho thanh toán tiền khác với chữ ký số khai báo VNACCS thì hệ thống thanh toán của hải quan cần đáp ứng việc cập nhật thêm chữ ký số của DN trước khi chuyển thông tin nợ thuế sang ngân hàng trích nợ tài khoản. Thời điểm hệ thống hải quan kiểm tra chữ ký là thời điểm kiểm tra khi kê khai tờ khai hải quan trên VNACCS. Trường hợp DN đăng ký bổ sung chữ ký số cho thanh toán thuế (dự kiến kiểm tra ngay sau khi hệ thống xuất thông báo thuế).

Thu Trang