Nợ thuế còn cao do giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19

09:17 | 11/08/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế cho biết số nợ thuế còn cao do từ đầu năm 2021 đến nay rất nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.

Đề xuất kéo dài thời gian cơ cấu nợ, tạm hoãn trả nợ cho khách hàng ở vùng phong tỏa
Hải quan Hà Nội tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình dịch Covid – 19
Ảnh: Thuỳ Linh.
Người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chưa nộp kịp thời tiền thuế. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, trong 7 tháng đầu năm 2021, cơ quan Thuế các cấp thu nợ ước đạt 18.802 tỷ đồng, bằng 62,5% chỉ tiêu thu nợ giao. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 13.012 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 5.790 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 7/2021 là 116.891 tỷ đồng. Số nợ này giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 22,8% so với thời điểm 31/12/2020, giảm 0,8% so với thời điểm ngày 30/6/2021.

Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/7/2021 ước khoảng 105.997 tỷ đồng (giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 28,5% so với thời điểm 31/12/2020, tăng 0,6% so với 30/6/2021).

Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu là 60.395 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ. Tiền phạt và tiền chậm nộp phát sinh của nợ có khả năng thu (tính 0,03%/ngày trên số thuế chậm nộp) là 20.108 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đến hết tháng 7, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 25.294 tỷ đồng, giảm 47,7% so với cùng kỳ năm 2020 do cơ quan Thuế các cấp thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội.

Tổng cục Thuế cho biết, số nợ thuế còn cao do từ đầu năm 2021 đến nay đã xảy ra 2 đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 với diễn biến phức tạp, rất nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chưa nộp kịp thời tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, số nợ cũng tăng thêm do phát sinh thêm tiền chậm nộp tính theo mức 0,03%/ ngày trên tổng số tiền thuế nợ làm tăng nợ thuế.

Thùy Linh