Facebook Twitter youtube Tiktok

Nỗ lực thực hiện Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh

(HQ Online) - Việc xây dựng và sớm đưa vào vận hành Hệ thống hải quan số, mô hình Hải quan thông minh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan trong giai đoạn 2021-2030. Vì vậy, hơn một năm qua, toàn Ngành đã tập trung nguồn lực thực hiện nhiều nội dung công việc liên quan đến xây dựng Hệ thống hải quan số và mô hình Hải quan thông minh.
Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan quyết tâm thực hiện thành công Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh
Talk: Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành: Hướng tới hải quan số, hải quan thông minh
Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp khi thực hiện Hải quan số, Hải quan thông minh
MEGASTORY: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn: Quyết tâm xây dựng thành công mô hình Hải quan thông minh
Hoạt động thông quan tại các cửa khẩu được giám sát chặt chẽ tại Trung tâm giám sát trực tuyến tại trụ sở Tổng cục Hải quan. 	Ảnh: H.Nụ
Hoạt động thông quan tại các cửa khẩu được giám sát chặt chẽ tại Trung tâm giám sát trực tuyến tại trụ sở Tổng cục Hải quan. Ảnh: H.Nụ

Vượt khó đảm bảo tiến độ

Về quy trình cụ thể, đã hình thành các bước nghiệp vụ rõ ràng. Theo đó, với quy trình thủ tục nhập khẩu gồm: (1) Xử lý thông tin lược khai hàng hóa; (2) Kiểm tra thông tin về người khai là đại lý hải quan; (3) Khai trước thông tin tờ khai; (4) Khai chính thức và thực hiện thủ tục hải quan; (5) Vận chuyển hàng hóa qua khu vực giám sát và phân tích thông tin nghi vấn.

Với quy trình xuất khẩu: (1) Kiểm tra thông tin về người khai là đại lý hải quan; (2) Khai trước thông tin tờ khai; (3) Khai chính thức và thực hiện thủ tục hải quan; (4) Vận chuyển hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan; (5) Phân tích thông tin nghi vấn.

Đặc biệt trong thời gian gần đây, dù đại dịch Covid-19 nhiều phức tạp nhưng CBCC các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, đặc biệt là các cục hải quan địa phương đã rất nỗ lực vượt qua khó khăn để đảm bảo thực hiện những nội dung công việc liên quan đến xây dựng Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh.

Đối với mô hình Hải quan thông minh, theo Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), để đảm tiến độ, chất lượng, ngày 8/7/2021, Tổng cục Hải quan có văn bản 3435/TCHQ-VP phân công các đơn vị rà soát, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ xây dựng hệ thống Hải quan thông minh đối với các vụ, cục khối cơ quan Tổng cục Hải quan và các cục hải quan địa phương.

Trong đó, các cục hải quan địa phương được giao chủ trì rà soát nhiều “bài toán” nghiệp vụ như Cục Hải quan TPHCM, Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Bình Dương…

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Kiên Giang cho biết, theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại Công văn 3435, Cục được giao chủ trì xây dựng 12 bài toán nghiệp vụ (về lĩnh vực giám sát hải quan và thuế xuất nhập khẩu) và tham gia phối hợp trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ khác. Cục đã kịp thời chủ động bố trí nguồn lực, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết. Với các lĩnh vực đơn vị tham gia phối hợp, Cục Hải quan Hải Phòng phân công các nhóm cụ thể để phối hợp với những cục hải quan địa phương được giao chủ trì. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu tài liệu để việc phối hợp đạt hiệu quả.

“Với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục, lãnh đạo Cục yêu cầu nghiên cứu cụ thể về các lĩnh vực chuyên sâu như kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro, thanh tra, chống buôn lậu… trong khi các chi cục có nhiệm vụ nghiên cứu toàn bộ tài liệu về các bài toán nghiệp vụ. Đến ngày 10/8, Cục Hải quan Hải Phòng đã hoàn thành các bài toán nghiệp vụ được giao chủ trì và chuyển về Tổng cục Hải quan theo đúng kế hoạch. Khi có các chỉ đạo tiếp theo của Tổng cục Hải quan đơn vị sẽ tiếp tục chủ động triển khai. Đặc biệt, các nhóm chuyên gia của Cục có nhiệm vụ không chỉ trong quá trình xây dựng mô hình Hải quan thông minh mà còn là lực lượng nòng cốt để tổ chức triển khai trong toàn Cục khi mô hình mới này được đưa vào áp dụng”, ông Nguyễn Kiên Giang nhấn mạnh.

Đối với Cục Hải quan TPHCM, đơn vị được giao chủ trì và phối hợp ở hầu hết các nhóm quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là chủ trì đối với 8 quy trình về kiểm định hải quan. Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Nguyễn Hữu Nghiệp cho biết, với vai trò chủ trì, Cục đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Đáng chú ý, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, thành phía Nam, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Cục Hải quan TPHCM đã nỗ lực khắc phục bằng cách tạo nhóm “Tiểu ban tham gia xây dựng quy trình” để thực hiện thảo luận, tham gia ý kiến... Cùng với đó, Cục đã chủ trì phối hợp với Cục Kiểm định Hải quan tổ chức họp trực tuyến với các cục hải quan: Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu để thảo luận, trao đổi, định hướng nội dung tham gia 8 quy trình lĩnh vực kiểm định với những điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp các tiêu chí để cập nhật, khai thác, tra cứu, áp dụng phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, chính xác để thực hiện mô hình Hải quan thông minh theo hướng hiện đại, thủ tục đơn giản, tự động, số hóa, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với lĩnh vực kiểm định.

Cùng với các đơn vị có quy mô công việc lớn, các cục hải quan địa phương khác dù được giao chủ trì rà soát ít quy trình nghiệp vụ hơn, hoặc chỉ tham gia phối hợp, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, các đơn vị đều có sự chủ động và nỗ lực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai Nguyễn Quyết Chiến cho biết, đơn vị được giao chủ trì rà soát 2 quy trình thủ tục liên quan đến lĩnh vực đường sắt gồm: quản lý, giám sát hàng hóa nhập khẩu, phương tiện vận tải nhập cảnh đường sắt; quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh đường sắt, Cục đã giao Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai chủ trì thực hiện. Đồng thời, Cục chủ động phối hợp với Ga liên vận quốc tế Lào Cai và trao đổi với các đơn vị có liên quan như: Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Lạng Sơn để hoàn thành rà soát 2 quy trình theo kế hoạch.

Tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ

Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Đào Duy Tám cho biết, với nỗ lực của CBCC khối cơ quan Tổng cục và các cục hải quan địa phương, đến cuối tháng 8, toàn Ngành đã hoàn thành việc rà soát, cho ý kiến với toàn bộ 128 quy trình nghiệp vụ liên quan đến mô hình Hải quan thông minh. Cục Giám sát quản lý về hải quan đã hoàn thiện và “sơ đồ hóa quy trình tổng thể, quy trình cốt lõi về thủ tục hải quan” và báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục Hải quan và thủ trưởng các đơn vị khối cơ quan Tổng cục (tại cuộc họp ngày 6/9).

Về quy trình tổng quan đã thể hiện đầy đủ các bước thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cụ thể, đối với hàng xuất khẩu từ khi người khai hải quan đăng ký thông tin tập kết, đóng gói hàng hóa đến khi đăng ký tờ khai hải quan, thông quan, vận chuyển đến cửa khẩu xuất, xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh và kiểm tra, đối chiếu thông tin lược khai hàng hóa sau khi đã thực xuất khẩu.

Đối với hàng nhập khẩu, từ khi khai người khai hải quan gửi thông tin bản lược khai hàng hóa vận chuyển trên phương tiện đến cửa khẩu nhập, trong quá trình lưu kho, phân tích xác định trọng điểm, làm thủ tục nhập khẩu cho đến khi vận chuyển hàng qua khu vực giám sát, phân tích thông tin nghi vấn phục vụ kiểm tra sau thông quan.

“Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan và ý kiến tham gia của thủ trưởng các đơn vị tại cuộc họp ngày 6/8, Cục Giám sát quản lý về hải quan sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện về quy trình nghiệp vụ và các nội dung liên quan đến mô hình Hải quan thông minh”, ông Đào Duy Tám cho biết.

Thái Bình- Thu Hòa

Cùng chủ đề: Hải quan số

Tin liên quan

Sáng kiến phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp của Hải quan Hải Phòng

Sáng kiến phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp của Hải quan Hải Phòng

(HQ Online) - Hàng năm, căn cứ Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng đã xây dựng, triển khai Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan để phù hợp với tình hình thực tế và địa bàn quản lý.
Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT

Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT

(HQ Online) - Trong 4 tháng năm 2024, Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho gần 5.400 lượt người nước ngoài mang theo hàng hóa khi xuất cảnh, trị giá hàng hóa trên 460 tỷ đồng.
Hải quan Hải Phòng ký kết hơn 25.000 bản thỏa thuận với doanh nghiệp

Hải quan Hải Phòng ký kết hơn 25.000 bản thỏa thuận với doanh nghiệp

(HQ Online) - Để quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất, xuyên suốt, Cục Hải quan Hải Phòng đã tổ chức ký kết bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn quản lý.
Hải quan thực hiện 132 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Hải quan thực hiện 132 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

(HQ Online) - Trong 214 thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện, có 132 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan

(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan.
Hải quan TPHCM chủ động ứng dụng CNTT trong công tác giám sát hải quan

Hải quan TPHCM chủ động ứng dụng CNTT trong công tác giám sát hải quan

(HQ Online) - Để giám sát hiệu quả hàng hóa ra, vào hệ thống kho, bãi, cảng trên địa bàn quản lý, Cục Hải quan TPHCM đã chủ động ứng dụng giám sát bằng hệ thống camera, tăng tỷ lệ soi chiếu.
Yêu cầu hiện đại hóa hệ thống thủ tục hải quan cho thương mại nông sản

Yêu cầu hiện đại hóa hệ thống thủ tục hải quan cho thương mại nông sản

(HQ Online) - Trong Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 6/2/2024 về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cải cách thủ tục, hiện đại hóa hệ thống thủ tục hải quan tạo thuận lợi cho thương mại nông sản.
Đẩy mạnh số hóa và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu

Đẩy mạnh số hóa và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Những năm qua, sự tăng trưởng của kim ngạch hàng hóa XNK tăng lên nhanh chóng đã khiến khối lượng công việc hàng ngày CBCC Hải quan phải xử lý cũng gia tăng theo tỷ lệ thuận. Trong khi đó, công tác quản lý thuế XNK là một trong những nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên của ngành Hải quan. Do đó, thực trạng số hóa và triển khai phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý thuế của ngành Hải quan đang là bài toán đặt ra để đáp ứng nhiệm vụ thu đúng, thu đủ thuế cho NSNN.
Công nghệ thông tin hải quan giúp khơi thông dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu

Công nghệ thông tin hải quan giúp khơi thông dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, khơi thông dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan là đảm bảo vận hành các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ việc khai báo hải quan của doanh nghiệp và nhiệm vụ thông quan hàng hóa của cơ quan Hải quan. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đã và đang nỗ lực, tập trung nguồn lực triển khai xây dựng hệ thống CNTT thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan.
Ngân hàng ICHC Hà Nội chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Ngân hàng ICHC Hà Nội chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có thông báo tới các cục hải quan tỉnh, thành phố về ngân hàng phối hợp thu và triển khai nộp thuế điện tử 24/7.
Hải quan Đồng Nai muốn được đi đầu thí điểm triển khai Hải quan số

Hải quan Đồng Nai muốn được đi đầu thí điểm triển khai Hải quan số

(HQ Online) - Cục Hải quan Đồng Nai sẽ đề nghị Tổng cục Hải quan được làm thí điểm đi đầu trong quá trình triển khai thực hiện Hải quan số, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp và hưởng ứng để góp phần giúp công tác chuyển đổi số của ngành Hải quan tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xây dựng Mô hình cửa khẩu thông minh: Hai vấn đề cần nghiên cứu sâu khi phối hợp

Xây dựng Mô hình cửa khẩu thông minh: Hai vấn đề cần nghiên cứu sâu khi phối hợp

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, việc xây dựng Mô hình cửa khẩu thông minh là một vấn đề mới, chưa có tiền lệ, còn thiếu cơ sở pháp lý. Theo đó, Mô hình cửa khẩu thông minh phải đồng bộ về cơ sở hạ tầng, dữ liệu thông tin với phía Trung Quốc khi thực hiện vận chuyển hàng hóa không tiếp xúc, không gián đoạn.
Bộ Công Thương: Hơn 300.000 hồ sơ thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia

Bộ Công Thương: Hơn 300.000 hồ sơ thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia

(HQ Online) - Bộ Công Thương đã kết nối 16 nhóm dịch vụ công trực tuyến với Cơ chế một cửa quốc gia (VNSW).
5 giải pháp để thực hiện chuyển đổi số của ngành Hải quan

5 giải pháp để thực hiện chuyển đổi số của ngành Hải quan

(HQ Online) - Nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế… là những giải pháp trọng tâm đặt ra để thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới của ngành Hải quan.
Mục tiêu xây dựng Hải quan thông minh tại các khu vực cảng biển quốc tế

Mục tiêu xây dựng Hải quan thông minh tại các khu vực cảng biển quốc tế

(HQ Online) - Hải quan Việt Nam xác định xây dựng hệ thống Hải quan thông minh đối với công tác quản lý, giám sát hàng hóa XNK, phương tiện XNC tại các cảng biển quốc tế tại Việt Nam là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu.
3 trụ cột trong hiện đại hóa hải quan

3 trụ cột trong hiện đại hóa hải quan

(HQ Online) - Nhằm thúc đẩy thương mại nhất là thương mại số, mở rộng quan hệ đối ngoại đảm bảo lợi ích và chủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, Hải quan Việt Nam đã, đang và sẽ triển khai hiện đại hoá ở ba trụ cột: thể chế, công cụ và con người.
Xem thêm
peugeot-viet-nam
cty-toan-phat
cong-ty-tan-cang-sg-vpdd

Tin mới

Xử nghiêm để làm gương

Xử nghiêm để làm gương

Một “idol” mạng xã hội và một số đối tượng liên quan vừa bị Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam sau khi có hành vi nguy hiểm về giao thông, trật tự công cộng.
Thị trường dệt may phục hồi, doanh nghiệp tăng tốc

Thị trường dệt may phục hồi, doanh nghiệp tăng tốc

Nhiều doanh nghiệp (DN) dệt may đã chủ động tìm kiếm đơn hàng đến ít nhất 6 tháng đầu năm, thậm chí đủ đơn hàng sản xuất đến hết tháng 8 và tháng 9/2024.
Chính sách tài chính giúp tăng cường quản lý nhà nước đối với đất đai

Chính sách tài chính giúp tăng cường quản lý nhà nước đối với đất đai

Bộ Tài chính đã tích cực nghiên cứu, khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính...
Hải quan Hòn Gai: Hiệu qủa từ giải pháp thu hút, “giữ chân” doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hải quan Hòn Gai: Hiệu qủa từ giải pháp thu hút, “giữ chân” doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (Cục Hải quan Quảng Ninh) luôn chú trọng công tác thu hút doanh nghiệp mới, xem đây là một trong những giải pháp chính để tăng số thu ngân sách.
Căng thẳng Mỹ-Trung gây xu hướng lo ngại mới về môi trường

Căng thẳng Mỹ-Trung gây xu hướng lo ngại mới về môi trường

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14/5 công bố áp thuế 100% đối với xe điện (EV) do Trung Quốc sản xuất, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ khỏi hàng nhập khẩu rẻ hơn.
Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới

Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới

Từ ngày 11 đến 19/5/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã thăm và làm việc với Hải quan Hoa Kỳ.
Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ

Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ

Qua triển khai, mức độ tuân thủ của nhiều doanh nghiệp thành viên có sự cải thiện so với thời điểm trước khi tham gia Chương trình.
24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương

24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương

Tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực phía Bắc trong 6 tháng 2024 ước đạt 120,7 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó, 24/28 địa phương trong vùng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương.
Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7

Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 27/6/2024 tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt.
Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT

Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho gần 5.400 lượt người nước ngoài mang theo hàng hóa khi xuất cảnh, trị giá hàng hóa trên 460 tỷ đồng.
Phiên bản di động