Nỗ lực giảm đầu mối trung gian, cắt giảm thủ tục hành chính thuế

11:15 | 18/10/2020

(HQ Online) - Để làm hài lòng người dân, doanh nghiệp, thời gian qua Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh hiện đại hóa ngành thuế, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nhằm nâng cao công tác phục vụ.

Cục Thuế Hà Nội: Hầu hết ngành nghề sụt giảm doanh thu khiến số thuế phát sinh giảm
Sẽ tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa nhiều khâu trong quy trình thủ tục
Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: Bàn đạp để cải cách hành chính, cắt giảm mạnh chi tiêu công
1259-img-5278
Ngành Thuế đã giảm mạnh đầu mối trung gian, đẩy mạnh hiệu đại hóa và nâng cao hiệu quả phục vụ. Ảnh Thùy Linh.

Cắt giảm mạnh TTHC

Thời gian qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trong đó, giảm mạnh đầu mối trung gian, đẩy mạnh hiệu đại hóa và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Hiện, các TTHC thuế đã khá đơn giản. Trong đó, với thủ tục đăng ký thuế, ngành Thuế đã thống nhất mã số đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thành 1 mã số doanh nghiệp duy nhất và thực hiện theo cơ chế một cửa liên thong. Từ đó rút ngắn được thời gian cấp mã số thuế từ 30 ngày xuống còn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ của người nộp thuế. Ccùng với đo, các quy định về việc cấp mã số thuế, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế đã được hệ thống hóa theo từng trường hợp cụ thể.

Đối với thủ tục khai thuế, cơ quan thuế đã đơn giản hóa các mẫu biểu, tờ khai thuế của tất cả các sắc thuế đảm bảo rõ ràng, minh bạch, loại bỏ những nội dung không cần thiết và trùng lắp giữa các mẫu kê khai; giảm tần suất kê khai thuế giúp giảm các chi phí về thời gian và tài chính cho doanh nghiệp trong việc lập tờ khai, phụ lục, in ấn bộ hồ sơ, nộp tờ khai…

Ngành Thuế cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thuế qua mạng internet đã tiết kiệm được thời gian, chi phí nộp tờ khai của doanh nghiệp, hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp, đồng thời cũng giảm áp lực cho cơ quan thuế trong những ngày cao điểm tiếp nhận tờ khai thuế và giảm tải việc nhập liệu, lưu trữ hồ sơ của người nộp thuế.

Đối với thủ tục nộp thuế, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các Ngân hàng triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Nộp thuế điện tử là một bước tiến mới của toàn ngành thuế sau quá trình triển khai phương tức kê khai thuế qua mạng nhằm giúp các doanh nghiệp tiết giảm chi phí, công sức, tăng hiệu quả và giảm rủi ro khi thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Đáng chú ý, hiện thủ tục hoàn thuế đã đơn giản hóa hồ sơ hoàn thuế; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” từ 60 ngày xuống còn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và trường hợp “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” từ 15 ngày xuống còn 6 ngày làm việc.

Riêng đối với thủ tục miễn, giảm thuế, hiện người nộp thuế tự xác định điều kiện, mức, thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật và được thể hiện số tiền thuế miễn, giảm trên tờ khai quyết toán thuế hàng năm mà không phải làm thủ tục đề nghị miễn, giảm thuế và cơ quan thuế cũng không ra quyết định miễn, giảm thuế như trước đây.

Tổng cục Thuế khẳng định, việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đã bám sát mục tiêu, yêu cầu về cải cách TTHC tại các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Thuế đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về kiểm soát TTHC. Theo đó trong giai đoạn trước năm 2014, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc thực thi đơn giản hóa 222 TTHC thông qua việc Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền các Thông tư và trình cấp có thẩm quyền để ban hành Luật, Nghị định.

Từ năm 2017 đến hết năm 2019, Tổng cục Thuế đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị chủ trì trình Bộ Tài chính ban hành 6 Quyết định công bố TTHC, bãi bỏ 4 TTHC; sửa đổi, bổ sung 5 TTHC và ban hành mới 6 TTHC.

Giảm mạnh đầu mối trung gian

Theo Tổng cục thuế, thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, thời gian qua Tổng cục Thuế đã tổ chức bộ máy hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tổng cục đã rà soát, sắp xếp hoàn chỉnh tổ chức bộ máy được tiến hành thường xuyên nhằm xây dựng được một bộ máy tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Trước năm 2018, Tổng cục Thuế đã sắp xếp 19 vụ, đơn vị và 47 phòng. Tại 63 Cục Thuế đã sắp xếp 787 phòng, 711 Chi cục Thuế. Số Chi cục Thuế giảm từ 5.274 Đội thuế năm 2015, xuống còn 5.073 Đội thuế năm 2017.

Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Tổng cục đã chỉ đạo triển khai Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thực hiện sắp xếp, triển khai cắt giảm các đầu mối trung gian. Theo đó giải thể 27 đầu mối cấp phòng tại Tổng cục Thuế và giảm 62 đầu mối cấp phòng tại các Cục Thuế địa phương; tương ứng giảm 89 Trưởng phòng và tương đương.

Tại Chi cục Thuế đã sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, giảm 2.100 đầu mối cấp đội; sắp xếp, hợp nhất 565 Chi cục Thuế trực thuộc 63 Cục Thuế để thành lập 269 Chi cục Thuế khu vực, giảm 296 Chi cục Thuế. Số Chi cục Thuế còn lại là 415 Chi cục.

Thùy Linh