Những lưu ý về việc sử dụng hoá đơn điện tử không hợp pháp

15:21 | 05/10/2021

(HQ Online) - Trong 2 ngày (5 và 6/10), Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn với 6 cục thuế các nội dung về chính sách hóa đơn, chứng từ và quy trình quản lý hoá đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
Đối tượng nào phải sử dụng hoá đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối với cơ quan Thuế?
Bộ Tài chính đề nghị 6 tỉnh, thành phối hợp triển khai hoá đơn điện tử
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn của Tổng cục Thuế sáng ngày 5/10.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn của Tổng cục Thuế sáng ngày 5/10.

Được biết, 6 cục thuế địa phương cùng tham dự tập huấn đó là: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định. Đây là những đơn vị sẽ thực hiện thí điểm triển khai đợt 1 hoá đơn điện tử trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lưu Đức Huy, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua năm 2019, trong đó có nội dung quy định về hóa đơn, chứng từ áp dụng từ 1/7/2022.

Tuy nhiên, Luật Quản lý Thuế cho phép các tổ chức, cá nhân nếu đủ điều kiện được áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ trước ngày 1/7/2022. Căn cứ theo Luât Quản lý Thuế này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ 1/7/2022 cho phép các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin được phép áp dụng hóa đơn, chứng từ trước ngày 1/7/2022.

Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế và Nghị định 123 về hóa đơn, chứng từ.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Chính sách thuế trình bày nội dung về hóa đơn, chứng từ; hóa đơn chứng từ hợp pháp, giả; sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ; hủy, tiêu hủy hóa đơn chứng từ; nguyên tắc lập, quản lý sử dụng hóa đơn chứng từ; hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn chứng từ; bảo quản, lưu trữ hóa đơn, chứng từ; chuyển đổi hoá đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy.

Đáng chú ý, tại Hội nghị, đại diện Vụ Chính sách thuế đã thông tin rất kĩ về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Cụ thể, theo quy định của Khoản 7 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Còn Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định, hóa đơn, chứng từ giả là hóa đơn, chứng từ được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn, chứng từ đã được thông báo phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn, chứng từ hoặc làm giả hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Căn cứ vào các quy định này, thì việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn chứng từ giả; chưa có giá trị sử dụng hoặc đã hết giá trị sử dụng; bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, việc sử dụng hóa đơn chứng từ được coi là không hợp pháp khi sử dụng hoá đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế; hoá đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hoá đơn điện tử có mã; sử dụng hóa đơn mua hàng, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký.

Cùng với đó, Vụ Chính sách Thuế cũng hướng dẫn cụ thể, việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định; bị tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định cũng là không hợp pháp.

Ngoài ra, việc sử dụng hóa đơn, chứng từ khống (hóa đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ) cũng bị coi là sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ.

Thùy Linh