Nhiều cổ phiếu bị vào diện kiểm soát, cảnh báo

16:22 | 08/04/2021

(HQ Online) - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa ban hành một loạt quyết định về việc đưa các cổ phiếu vào diện cảnh báo, diện kiểm soát do có kết quả kinh doanh thua lỗ.

Đà tăng của nhiều cổ phiếu khiến nhiều nhà đầu tư bứt rứt
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục diễn biến tích cực
5429-17-3904-unnamed-2-copy
Nhiều cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát do kết quả kinh doanh thua lỗ. Ảnh: ST

Cụ thể, cổ phiếu VOS của Công ty CP Vận tải biển Việt Nam bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 13/4 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2019 là âm 734 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 là âm 187 tỷ đồng.

Tương tự, cổ phiếu YEG của Công ty CP Tập đoàn Yeah1 cũng bị đưa từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 12/4 do có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 và năm 2020 lần lượt là âm 385 tỷ đồng và âm 182 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là âm 219 tỷ đồng.

Theo đó, các cổ phiếu VOS, YEG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Căn cứ giải trình của công ty, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Nhiều cổ phiếu khác cũng bị đưa vào diện cảnh báo do có kết quả kinh doanh kém khả quan. Cụ thể, cổ phiếu VNS của Công ty CP Ánh Dương bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 12/4. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 là âm 207 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn cũng lỗ sau thuế gần 38 tỷ đồng và lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là gần 38 tỷ đồng. Do đó, cổ phiếu SMA của công ty này bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/4.

Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á cũng ghi nhận lợi nhận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 lỗ 33 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 lỗ 20 tỷ đồng. Theo đó, cổ phiếu DAH của công ty bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/4.

Cũng do thua lỗ trong năm 2020, nhiều cổ phiếu khác cũng bị đưa vào diện cảnh báo như SII của Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn và HOT của Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An, MHC của Công ty CP MHC…

Nguyễn Hiền