Ngành Thuế sẽ đơn giản hoá 140 thủ tục hành chính thuế

10:16 | 25/03/2020

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế trên cả nước tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuế.    

nganh thue se don gian hoa 140 thu tuc hanh chinh thue Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tinh gọn bộ máy
nganh thue se don gian hoa 140 thu tuc hanh chinh thue Tăng mức phạt về vi phạm hành chính thuế, hoá đơn
nganh thue se don gian hoa 140 thu tuc hanh chinh thue Ngành Tài chính: Tiếp tục kiểm soát chặt việc ban hành thủ tục hành chính
nganh thue se don gian hoa 140 thu tuc hanh chinh thue
Ngành Thuế sẽ thực thi các phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế. Ảnh TL.

Theo đó, các cục thuế tỉnh, TP đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến (đối với những thủ tục hành chính đã đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4), các thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế bố trí đầy đủ cán bộ tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế đảm bảo tiếp nhận, trả kết quả nhanh chóng. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định về thời hạn, hồ sơ, trình tự giải quyết đối với các thủ tục về hoá đơn, trong đó có thủ tục “Mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in” (giải quyết trong ngày nếu đúng, đủ thời gian theo quy định).

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức triển khai, có hình thức tuyên truyền phù hợp để người nộp thuế biết các thủ tục hành chính đã đáp ứng dịch vụ công trực tuyến 3,4; các thủ tục hành chính được gửi, nhận kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích khi có yêu cầu của người nộp thuế.

Tổng cục thuế cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan thuế, kịp thời rà soát cập nhật thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh kịp thời những trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn, xử lý nghiêm những trường hợp gây phiền hà cho người nộp thuế. Định kỳ báo cáo tình hình triển khai kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế tại báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý, năm của cục thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu các vụ/đơn vị chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh, phấn đấu hoàn thành việc triển khai thực thi các phương án đơn giản hoá 140 thủ tục hành chính thuế đáp ứng dịch vụ công ở mức độ 3, 4. Thực thi các phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế, đơn giản hoá, điện tử hoá chế độ báo cáo định kỳ theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Thực hiện niêm yết, công khai và cập nhật các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế và website của ngành thuế, trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định tại quy trình của ngành và quy định của Bộ Tài chính, Chính phủ và hướng dẫn các cục thuế thống nhất thực hiện.

Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1720/QĐ-BTC thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thùy Linh