Ngành Thuế quyết tâm hoàn thành kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trên cả nước

10:50 | 16/05/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trong toàn ngành.

Sẵn sàng khởi động giai đoạn 2 triển khai hoá đơn điện tử
Ngành Thuế sẵn sàng triển khai hoá đơn điện tử diện rộng
Hà Nội: Hàng nghìn hộ kinh doanh và doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Trung tâm điều hành hoá đơn điện tử tại Tổng cục Thuế. 	Ảnh: Thuỳ Linh
Trung tâm điều hành hoá đơn điện tử tại Tổng cục Thuế. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo Tổng cục Thuế, sau khi triển khai thành công hóa đơn điện tử giai đoạn 1, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-TCT về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố. Căn cứ nhiệm vụ được giao, bước đầu các cục thuế đã hoàn thành công tác chuẩn bị như tham mưu với UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử; thành lập trung tâm điều hành, hỗ trợ triển khai tại cục thuế và công bố đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế; tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn về hóa đơn điện tử để các tổ chức, cá nhân hiểu và đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Để triển khai thành công hóa đơn điện tử giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố, Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử với mục tiêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 205/QĐ-BTC và Quyết định số 273/QĐ-TCT đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện; phấn đấu đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành 100% số lượng thành phố, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Phong trào thi đua sẽ diễn ra từ nay đến hết 30/6, nội dung thi đua tập trung vào việc triển khai có hiệu quả 13 nhiệm vụ đối với Tổng cục Thuế và 15 nhiệm vụ đối với cục thuế được giao tại Quyết định số 273/QĐ-TCT.

Tổng cục Thuế yêu cầu các vụ, đơn vị và các cục thuế bám sát kế hoạch tại Quyết định số 273/QĐ-TCT, chỉ đạo sát sao để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao và đúng tiến độ; đưa việc thực hiện nhiệm vụ gắn với phong chào thi đua để động viên, khích lệ tinh thần của công chức, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến công tác triển khai hóa đơn điện tử để tháo gỡ kịp thời.

Tổng cục Thuế kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần thi đua, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý của cơ quan thuế cũng như thay đổi thói quen của người dân, doanh nghiệp theo hướng tích cực, hiện đại như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử ngày 21/4/2022.

Thùy Linh