Ngành Thuế hoàn tất hợp nhất chi cục thuế ngay trong quý 1/2020

10:51 | 25/02/2020

(HQ Online) - Dù thời hạn hoàn thành công tác sắp xếp sáp nhập các chi cục thuế là hết năm 2020 nhưng đến tháng 2/2020, toàn ngành Thuế đã hoàn tất công tác này, đưa số chi cục thuế giảm xuống chỉ còn 415 đơn vị.

nganh thue hoan tat hop nhat chi cuc thue ngay trong quy 12020 Cục Thuế Hà Nội sẽ có thêm 2 chi cục thuế khu vực mới
nganh thue hoan tat hop nhat chi cuc thue ngay trong quy 12020 Sớm hoàn thành việc sắp xếp các chi cục thuế
nganh thue hoan tat hop nhat chi cuc thue ngay trong quy 12020 Dự toán thu ngân sách ngành Thuế năm 2020: Thách thức và trách nhiệm
nganh thue hoan tat hop nhat chi cuc thue ngay trong quy 12020
Các chi cục thuế khu vực hoạt động ổn định, không xáo trộn, không gây khó khăn cho người nộp thuế. Ảnh TL.

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Bộ Tài chính đã phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cùng với đó, thực hiện Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, từ cuối năm 2018 đến tháng 2/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 111 quyết định thành lập chi cục thuế khu vực trực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua đó, ngành Thuế đã tiến hành sắp xếp hợp nhất 565 chi cục thuế để thành lập 269 chi cục thuế khu vực, giảm 296 chi cục thuế.

Theo lộ trình đến hết năm 2020, toàn hệ thống thuế sẽ phải hợp nhất khoảng 548 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố của 63 cục thuế thành 257 chi cục Thuế khu vực, giảm 291 chi cục thuế, chỉ còn 420 chi cục thuế cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trong toàn quốc. Như vậy, tính đến hết tháng 2/2020, toàn hệ thống thuế đã hoàn thành việc hợp nhất các chi cục thuế. Số lượng chi cục thuế sau khi hợp nhất là 415 chi cục (trước đó là 711 chi cục thuế), đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng, theo Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Tổng cục Thuế, do làm tốt công tác chuẩn bị trước và sau khi hợp nhất như công tác đảng, đoàn thể; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng; sắp xếp tổ chức, bộ máy nhân sự; nghiệp vụ chuyên môn; quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản và ấn chỉ; công nghệ thông tin; công tác pháp chế, trách nhiệm pháp lý… nên về cơ bản các cục thuế không gặp vướng mắc lớn, các chi cục thuế khu vực hoạt động ổn định, không xáo trộn, không gây khó khăn cho người nộp thuế.

Thùy Linh