Ngành Thuế đã cải cách, hiện đại hóa hành chính một cách mạnh mẽ

20:27 | 30/06/2022

(HQ Online) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đánh giá kết quả ngành Thuế thực hiện được trong 6 tháng đầu năm góp phần rất quan trọng, giúp triển khai các nhiệm vụ về tài chính, ngân sách chung của Bộ Tài chính.

Ảnh: Thuỳ Linh.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thuỳ Linh.

"Trang mới" trong công tác quản lý thuế

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất ấn tượng và toàn diện. Đây là một kết quả tốt so với nhiều năm trở lại đây. Theo đó, đến hết 6 tháng có tới 60/63 địa phương có số thu đạt trên 50%; chỉ có 3 địa phương có số thu dưới 50%. Tuy nhiên, đây là ba địa phương có số thu rất nhỏ và gặp nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng đánh giá các khoản thu, sắc thuế mà ngành Thuế thực hiện là khá đồng đều, trừ những khoản đang được miễn giảm theo các chính sách hỗ trợ về thuế, phí. Trong đó những khoản thu chính như thu thuế của doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt khá cao.

"Kết quả thu này tạo nền tảng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đặc biệt là góp phần rất quan trọng, giúp thực hiện, triển khai các nhiệm vụ về tài chính ngân sách chung của Bộ Tài chính. Điều này cũng thể hiện được sức bật của nền kinh tế và sự linh hoạt nhaỵ bén trong các chính sách điều hành của Chính phủ", Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng đánh giá cao công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, góp phần đẩy nhanh tốc độ hồi phục kinh tế. Theo đó đến nay đã thực hiện gia hạn, miễn, giảm hơn 30 nghìn tỷ đồng tiền thuế; gia hạn hơn 7.000 tỷ đồng. Ngành Thuế đã đưa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước vào cuộc sông và thực hiện rất tốt.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Vũ Thi Mai cũng đánh giá cao công tác triển khai hoá đơn điện tử trên toàn quốc của ngành Thuế. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, trọng tâm của không chỉ hệ thống thuế mà cả ngành Tài chính. Kết quả đạt được cũng rất ấn tượng với tỷ lệ 99,9% số doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này sẽ góp phần chuyển sang "trang mới" trong công tác quản lý thuế.

Một nhiệm vụ quan trọng khác cũng được Thứ trưởng Vũ Thị Mai đánh giá cao đó chính là việc hoàn thành xây dựng chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Việc xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 là hết sức cần thiết, có ý nghĩa và vai trò quan trọng nhằm kịp thời thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách hệ thống thuế.

"Sau khi Chiến lược cải cách hệ thống thuế được phê duyệt, các đồng chí đã tổ chức hội thảo kế hoạch triển khai. Trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện, xây dựng chương trình hành động 10 năm triển khai Chiến lược và các đề án thành phần triển khai thực hiện Chiến lược trên toàn hệ thống thuế đến năm 2030", Thứ trưởng nói.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đánh giá, công tác cải cách, hiện đại hóa hành chính thuế cũng đã được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, thể hiện ở một số nội dung như: thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đối với doanh nghiệp được tiếp tục triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố với tỷ lệ rất cao (từ 99% trở lên) các doanh nghiệp đang hoạt động; triển khai mở rộng các dịch vụ hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử đối với người nộp thuế là cá nhân như: dịch vụ hỗ trợ về khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà; dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy; dịch vụ hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, đưa ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) vào hoạt động và triển khai trên toàn Ngành nhằm cung cấp thêm lựa chọn cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử….

"Việc triển khai các dịch vụ hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử này đã góp phần hỗ trợ người dân thuận tiện trong việc thực hiện các nghĩa vụ, thủ tục về thuế. Nó đặc biệt có ý nghĩa rất lớn trong thời kỳ dịch bệnh, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong xã hội đối với ngành Thuế", Thứ trưởng đánh giá.

Tìm giải pháp đột phá về cải cách thủ tục hành chính

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng, mặc dù kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm của ngành Thuế đạt tiến độ thu khá so với dự toán nhưng trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều biến chủng mới, khó lường cùng với các chính sách giãn, giảm thuế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, công tác thu ngân sách các tháng cuối năm 2022 sẽ gặp nhiều thách thức.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022 được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao đòi hỏi toàn ngành Thuế phải đặt quyết tâm cao, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2022.

Thứ trưởng đề nghị, về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, toàn ngành Thuế phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2022 được giao. Cơ quan Thuế các cấp phải theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu tại từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, kịp thời có các giải pháp quản lý hiệu quả; kiến nghị với UBND các cấp chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu ngành Thuế phải tiếp tục triển khai hiệu quả các gói chính sách, giải pháp hỗ trợ người nộp thuế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo tiền đề cho tăng thu ngân sách nhà nước bền vững.

"Các chinh sách đi vào cuộc sống chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới số thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Bộ Tài chính sẽ iếp tục nghiên cứu, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp phù hợp để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân", đại diện Bộ Tài chính chia sẻ.

Ngoài ra, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng yêu cầu ngành Thuế phải triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế, tập trung thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo chuyên đề từ cấp Tổng cục đến chi cục đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu, các doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; giao dịch liên quan đến thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, các giao dịch đáng ngờ... Đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giá, trao đổi thông tin trong và ngoài ngành làm cơ sở để đẩy mạnh công tác thanh tra chống chuyển giá.; hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng. Đồng thời tiếp tục rà soát đôn đốc kịp thời các khoản truy thu theo các quyết định xử lý của cơ quan Thuế, các khoản thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra chính phủ,...

Về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Thuế tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng chính sách pháp luật trong lĩnh vực thuế theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2022. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định để hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý thuế.

Tổng cục Thuế cũng phải tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thực hiện các giải pháp đột phá về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ.

"Nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022 cho thấy còn nhiều những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với bề dày truyền thống của ngành Thuế, tôi tin tưởng rằng toàn thể các đồng chí sẽ đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần để toàn ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022", Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhận định.

Thùy Linh