Ngành Tài chính: Sáng tạo hơn nữa để giữ vững “phong độ” cải cách hành chính

08:51 | 05/06/2020

(HQ Online) - Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài chính thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không tự bằng lòng với kết quả đã có, các đơn vị của Bộ Tài chính tiếp tục quyết liệt triển khai các chương trình, kế hoạch CCHC nhằm tạo thuận lợi hơn nữa, cắt giảm nhiều chi phí và thời gian hơn nữa cho người dân, DN.    

nganh tai chinh sang tao hon nua de giu vung phong do cai cach hanh chinh 127736 Để doanh nghiệp khôi phục sau Covid-19: Cải cách thủ tục hành chính phải “vượt trội”
nganh tai chinh sang tao hon nua de giu vung phong do cai cach hanh chinh 127736 Ngành Tài chính tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính
nganh tai chinh sang tao hon nua de giu vung phong do cai cach hanh chinh 127736 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3: Điểm sáng về cải cách, hiện đại hóa
nganh tai chinh sang tao hon nua de giu vung phong do cai cach hanh chinh 127736
Tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách là hướng đi mà Bộ Tài chính đang triển khai. Ảnh: T.Linh.

Cắt giảm 4.328 đầu mối từ Trung ương đến địa phương

Bộ Tài chính luôn xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm và chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai ngay các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, quyết liệt thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp trên 7 lĩnh vực CCHC theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2019, Bộ Tài chính đã tập trung cải cách thể chế, hoàn thành ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành 105 văn bản quy phạm pháp luật, đạt 100% kế hoạch được giao, gồm: 1 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội; 11 nghị định, 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 88 thông tư. Trong 5 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 46 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, nhiều văn bản được ban hành nhằm triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến người dân và DN, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai và trình Chính phủ ban hành các giải pháp về tài khóa, tháo gỡ khó khăn cho DN; đồng thời chủ động, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành văn bản miễn, giảm phí, lệ phí cho DN và người dân.

Theo ông Nguyễn Đình Trường - Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ đã và đang triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh, đồng thời hỗ trợ tối đa cho DN trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Trong đó phải kể đến một số chính sách đã sớm được ban hành, như: Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 với gần 98% DN được hưởng lợi từ chính sách này. Bộ Tài chính cũng báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…

Ông Trường chia sẻ thêm, cùng với công tác cải cách thể chế, Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai đồng bộ trên hầu hết các nghiệp vụ quan trọng với các hệ thống cốt lõi tiên tiến, hiện đại thuộc lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị của Bộ đảm bảo thống nhất trong triển khai các chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách. Bộ Tài chính đã cắt giảm 4.328 đầu mối các đơn vị từ trung ương đến địa phương và tinh giản được 4.974 chỉ tiêu biên chế so với năm 2015.

Những kết quả tích cực nêu trên đã được các tổ chức và cộng đồng DN đánh giá cao. Bộ Tài chính tiếp tục xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2019 (PAr Index) trong khối các bộ, cơ quan ngang bộ.

Cải cách đi vào hiệu quả, thực chất

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này, ông Nguyễn Đình Trường cho biết, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai 7 lĩnh vực CCHC theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, xác định cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, tinh gọn bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực là những nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Tài chính sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính; rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, lấy sự hài lòng của người dân và DN làm mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

Ngay đầu tháng 6/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ và các đơn vị báo chí thuộc ngành Tài chính về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, giữ vững và nâng cao chỉ số CCHC của Bộ Tài chính. Văn bản xác định rõ: Yêu cầu CCHC đặt ra ngày càng cao, nhiều khó khăn, công tác CCHC của Bộ Tài chính cần phải được đẩy mạnh một cách chủ động, sáng tạo hơn nữa mới có thể tiếp tục giữ vững và nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC, tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân, DN, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ Tài chính tập trung nghiên cứu kỹ và đầy đủ bộ tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định Chỉ số CCHC năm 2019, đặc biệt là một số tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt được điểm tối đa của Par Index năm 2019 để có các giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Đồng thời, bám sát các tiêu chí đánh giá, chấm điểm Par Index, chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực gắn với kết quả đầu ra đáp ứng theo yêu cầu.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao tính đồng bộ, tính thống nhất và đảm bảo tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển trong lĩnh vực tài chính. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo một cách hiệu quả, thực chất, đảm bảo đáp ứng đúng mục tiêu, yêu cầu theo các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, DN.

Đến nay, có 99,9% DN sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử; 99,8% DN đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử và 96,88% DN tham gia hoàn thuế điện tử. Đồng thời, Bộ Tài chính đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 542 thủ tục hành chính, đạt 57,8%. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính đạt tới gần 60%, giúp DN, người dân tiết kiệm chi phí, thời gian.

Hồng Vân