Ngành Tài chính nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021

14:39 | 28/10/2021

(HQ Online) - Sáng 28/10, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng đảng quý 4 năm 2021. Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị. Theo Bí thư Đảng ủy Tạ Anh Tuấn, từ nay đến cuối năm cần tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, phối hợp chặt với các bộ, ngành đưa ra kịch bản trong bối cảnh mới để phát triển kinh tế.

Ngành Tài chính nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021
Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 3 và trọng tâm công tác quý 4 năm 2021 của Đảng bộ Bộ Tài chính, Phó Bí thư trường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân cho biết, trong 3 quý đầu năm 2021, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên tham mưu tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Đảng ủy Bộ và các đảng bộ, chi bộ đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các cơ quan đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham mưu, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần duy trì nhịp độ phát triển kinh tế đất nước.

Đảng ủy Bộ, các cấp ủy đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo các tổ chức đảng xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với tính chất hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Ngành Tài chính nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021
Đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư trường trực Đảng ủy Bộ Tài chính trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Trong quý 3, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ, sự chỉ đạo điều hành kiên quyết, sát sao của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn ngành Tài chính nói chung, cơ quan Bộ nói riêng, kết quả thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách 9 tháng của năm 2021 đều có kết quả khả quan trên các mặt công tác lớn như điều hành thu, chi ngân sách nhà nước; thực hiện xây dựng luật, pháp lệnh; quản lý tài sản công; quản lý giá, thị trường...

Về chương trình công tác trọng tâm quý 4, Đảng bộ tiếp tục tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp của ngành, của từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị.

Về công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN), trong quý 4 sẽ tiếp thu giải trình báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022; Trình Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về Đề án đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) để bảo đảm vai trò chủ đạo của NSTW và chủ động của ngân sách địa phương (NSĐP).

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và các luật thuế, các văn bản hướng dẫn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế; tiếp tục triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần...; Đẩy mạnh công tác tham mưu, đôn đốc, điều phối các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại...

Tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Hội nghị cũng đã ghi nhận ý kiến của các ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; ông Trần Quân, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; ông Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính; bà Phan Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính; ông Đỗ Việt Đức, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, ông Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương Đảng ủy Bộ Tài chính trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch cũng như hoàn thành nhiệm vụ chính trị thời gian qua.

Ngành Tài chính nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021
Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, năm 2021 đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế thế giới cũng như trong nước và tới công tác chuyên môn, công tác Đảng của ngành Tài chính.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ Tài chính để triển khai nhiện vụ chính trị chuyên môn của ngành cũng như công tác quản trị nội bộ, công tác Đảng.

Năm 2021 là năm khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tài chính – ngân sách nhà nước. Thu ngân sách khó khăn nhưng chi ngân sách lại rất lớn, nhất là chi cho phòng chống dịch.

Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, tuy khó khăn, thu ngân sách đã có nhiều nỗ lực cố gắng cả về thu nội địa cũng như XNK. Đến nay, dự kiến thu ngân sách đã đạt 80,2% dự toán. Dù dịch bệnh ảnh hưởng nhưng ngành Tài chính cố gắng hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021. Các mảng công tác khác của ngành Tài chính như quản lý giá, quản lý thị trường tài chính... cũng được thực hiện tốt.

3 quý đầu năm, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính, qua đó cùng với Đảng ủy Các cơ quan Trung ương hoàn thành nhiệm vụ của Đảng ủy Các cơ quan Trung ương.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu Đảng ủy Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra công tác đảng trong nội bộ từng đơn vị cũng như trong Đảng ủy; bổ sung quy chế phối hợp công tác của Ban cán sự Đảng và Đảng ủy, chú ý công tác cán bộ, lưu ý công tác hành chính của công tác đảng.

Từ nay đến cuối năm, đồng chí Bí thư Đảng ủy cho biết cần tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách; phối hợp chặt với các bộ, ngành đưa ra kịch bản trong bối cảnh mới để phát triển kinh tế. Các đồng chí trong Ban Chấp hành tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; triển khai tốt các nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Hoài Anh