Ngành Hải quan nỗ lực “kìm” nợ thuế xuống mức thấp nhất

08:44 | 06/12/2019

(HQ Online) - Thời gian qua, ngành Hải quan đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho DN XNK nhằm nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời xác định và phân loại các khoản nợ có khả năng thu hồi, giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho Hải quan các địa phương. Với những giải pháp này đã góp phần vào số thu NSNN của ngành Hải quan không ngừng tăng trưởng qua các năm.

nganh hai quan no luc kim no thue xuong muc thap nhat 116542 Xử lý nợ thuế: Đảm bảo chính sách không bị lợi dụng, trục lợi
nganh hai quan no luc kim no thue xuong muc thap nhat 116542 Ngành Hải quan tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động
nganh hai quan no luc kim no thue xuong muc thap nhat 116542 Ngành Hải quan tăng tốc thu ngân sách vượt chỉ tiêu
nganh hai quan no luc kim no thue xuong muc thap nhat 116542 Cộng đồng DN đánh giá cao nỗ lực cải cách, đồng hành của ngành Hải quan
nganh hai quan no luc kim no thue xuong muc thap nhat
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn). Ảnh: H.Nụ.

Nhiều biện pháp hiệu quả

Để đảm bảo nợ thuế đến 31/12/2019 xuống dưới 5% tổng thu NSNN theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã xác định công tác thu hồi nợ thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện quyết liệt. Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 812/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2019 về việc giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn, cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại đơn vị; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng DN nợ, tình trạng thực tế của DN, nguyên nhân chưa thu hồi được nợ, đưa ra biện pháp xử lý nợ phù hợp. Theo đó, toàn Ngành tập trung thu hồi quyết liệt các khoản nợ đọng thuế dưới 90 ngày, kiên quyết ngăn chặn và không để nợ thuế tăng.

Theo Cục Thuế XNK, trong tổng số nợ chuyên thu quá hạn 5.674,56 tỷ đồng thì nhóm nợ khó thu là 3.885,66 tỷ đồng; chiếm 86,5% tổng số nợ, tăng 29,35% so với cùng kỳ; nhóm nợ chờ xử lý là 92,05 tỷ đồng, giảm 0,22 tỷ đồng so với năm 2018 và nhóm nợ có khả năng thu là 1.695,85 tỷ đồng, tăng 417,86 tỷ đồng so với năm 2018.

Cũng theo Cục Thuế XNK, số nợ tăng tại nhóm nợ có khả năng thu là do phát sinh từ ấn định thuế tại Cục Kiểm tra sau thông quan (8 tỷ đồng); Cục Hải quan Bắc Ninh (46 tỷ đồng); Cục Hải quan Lào Cai (240 tỷ đồng). Ngoài ra, khoản nợ tăng 104 tỷ đồng ở Cục Hải quan Đồng Nai phát sinh từ nợ thuế GTGT và phạt chậm nộp thuế GTGT của hàng đầu tư tạo tài sản cố định.

Hiện tại đã có 9/24 đơn vị Hải quan đã hoàn thành chỉ tiêu giao thu hồi nợ thuế (đạt 100%) như: Lào Cai, Bắc Ninh, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Bình Định, Đắc Lắc, Bình Dương, Long An, Bình Phước; có 13/24 đơn vị có tỷ đồng thu hồi đạt dưới 50%; 2 đơn vị đạt tỷ lệ thu hồi trên 50%. Điều đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm số nợ mới phát sinh của toàn Ngành chủ yếu tập trung tại các Cục Hải quan: Lào Cai, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Nai và Bắc Ninh.

Đồng thời, Tổng cục cũng hướng dẫn Hải quan các địa phương triển khai hàng loạt biện pháp thu hồi nợ như: Áp dụng đúng trình tự thanh toán tiền thuế theo quy định, phối hợp với cơ quan thuế thực hiện bù trừ số tiền thuế GTGT DN được hoàn tại cơ quan Thuế.

Để các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế triển khai hiệu quả, Cục Thuế XNK đã tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình nợ thuế, xác định rõ nguyên nhân tăng, giảm nợ thuế tại cục hải quan địa phương. Đối với chỉ tiêu nợ thuế thu hồi đã giao cho các đơn vị, đơn vị đã đôn đốc, chỉ đạo thu hồi đúng theo chỉ tiêu được giao. Trong đó, Cục Thuế XNK đã yêu cầu các cục hải quan địa phương thực hiện gửi báo cáo số liệu nợ thuế đầy đủ, đúng thời hạn để kịp phục vụ công tác chỉ đạo trong đôn đốc thu hồi nợ thuế; rà soát nợ thuế và thực hiện thu hồi toàn bộ khoản nợ thuế có khả năng thu, thu đủ các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2019, không để phát sinh nợ mới.

Đảm bảo nợ thuế ở mức dưới 2%

Tiếp tục triển khai công tác thu hồi và xử lý nợ thuế ở mức thấp nhất trong tháng cuối cùng của năm 2019, ngành Hải quan đang tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của DN; quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai các DN nợ thuế, tuyệt đối không để phát sinh nợ mới, đảm bảo nợ tại thời điểm 31/12/2019 dưới 2% trên tổng số thu NSNN của toàn Ngành (theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, đảm bảo nợ thuế dưới 5% tổng thu NSNN).

Tổng cục Hải quan tiếp tục có công văn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố ráo riết, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ thuế đảm bảo thu ở mức cao nhất.

Song song với các giải pháp về tăng cường công tác thu hồi nợ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan địa phương tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc tại địa bàn do cục phụ trách, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu; nợ khó thu; nợ chờ xử lý; mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng DN nợ theo đúng hướng dẫn. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu tất cả các khoản nợ đối với ba nhóm nợ nêu trên phải có hồ sơ chi tiết, đầy đủ, phù hợp với số liệu nợ theo dõi trên hệ thống và số nợ thuế báo cáo về Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng đôn đốc các cục hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện đồng bộ giải pháp thu, đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả các chương trình cải cách, hiện đại hóa; thu thuế điện tử và thông quan 24/7, hỗ trợ DN giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định mới tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP, thu hút DN gia tăng hoạt động XNK, qua đó tăng thu ngân sách ở mức cao nhất.

Trong 10 tháng đầu năm toàn ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý được 992,6 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó thu hồi và xử lý nợ cũ (phát sinh trước 1/1/2019) là 182,2 tỷ đồng, thu hồi và xử lý nợ phát sinh trong năm 2019 là 810,4 tỷ đồng.

Đảo Lê