Ngành  Hải quan đã thu hồi và xử lý được 520,36 tỷ đồng tiền nợ thuế

10:21 | 12/07/2019

(HQ Online) - Trong 6 tháng đầu năm toàn ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý được 520,36 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó thu hồi và xử lý nợ cũ (phát sinh trước 1/1/2019) là 155,88 tỷ đồng, thu hồi và xử lý nợ phát sinh trong năm 2019 là 364,48 tỷ đồng.

nganh hai quan da thu hoi va xu ly duoc 52036 ty dong tien no thue Tăng cường thu hồi nợ thuế 6 tháng cuối năm
nganh hai quan da thu hoi va xu ly duoc 52036 ty dong tien no thue Ngành Hải quan đã thu hồi xử lý được 135,21 tỷ đồng nợ thuế
nganh hai quan da thu hoi va xu ly duoc 52036 ty dong tien no thue Giao hơn 546 tỷ đồng chỉ tiêu thu hồi nợ thuế năm 2019
nganh hai quan da thu hoi va xu ly duoc 52036 ty dong tien no thue
Hoạt động quản lý hải quan tại Trạm kiểm soát liên hợp Km15- Bến tàu Dân Tiến, Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm Tổng cục Hải quan đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp trong công tác thu đòi nợ đọng, trong đó đã ban hành Quyết định số 812/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2019 về việc giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2019, cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại đơn vị; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng doanh nghiệp nợ, tình trạng thực tế của doanh nghiệp, nguyên nhân chưa thu hồi được nợ, đưa ra biện pháp xử lý nợ phù hợp.

Được biết, hiện tổng số nợ chuyên thu quá hạn tính đến 30/6/2019 là 5.468,83 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu là 3.880,9 tỷ đồng, nợ chờ xử lý là 145,63 tỷ đồng, nợ có khả năng thu là 1.442,3 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện thu hồi nợ thuế tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố, quá trình xác minh thông tin tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, nhiều trường hợp khi có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và ngừng hoạt động. Lúc này, cơ quan Hải quan phải chuyển nợ của doanh nghiệp từ nhóm nợ có khả năng thu sang nhóm nợ khó thu.

Tiếp tục triển khai công tác thu hồi và xử lý nợ thuế trong những tháng còn lại, ngành Hải quan sẽ tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp; quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai các doanh nghiệp nợ thuế, tuyệt đối không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2019 cao hơn thời điểm 31/12/2018.

Thu Trang