Tăng cường thu hồi nợ thuế 6 tháng cuối năm

21:09 | 15/06/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thu hồi nợ thuế 6 tháng cuối năm, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu thu hồi nợ thuế đã giao, góp phần đảm bảo nhiệm vụ thu NSNN của toàn Ngành năm 2019.

tang cuong thu hoi no thue 6 thang cuoi nam
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Tuyên Quang, Cục Hải quan Hà Giang. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý và thu hồi các khoản nợ cũ (phát sinh trước ngày 1/1/2019), đặc biệt là chỉ tiêu thu hồi nợ được giao và kịp thời có những giải pháp thu hồi hết các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2019.

Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, nợ chờ miễn, giảm, xóa. Mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng DN nợ.

Đối với những Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chưa thu hồi hết nợ thuế theo chỉ tiêu được giao phải chỉ đạo các chi cục thực hiện mọi giải pháp để thu hồi hết chỉ tiêu nợ thuế.

Những địa phương đã đạt chỉ tiêu thu hồi nợ thuế tiếp tục rà soát, phân loại nợ chính xác để thu hồi hết các khoản nợ có khả năng thu hồi.

Đối với các đơn vị có số nợ mới phát sinh trong năm 2019 chưa được thu hồi, các đơn vị phải khẩn trương thực hiện phân tích cụ thể nguyên nhân phát sinh nợ và triển khai các giải pháp đôn đốc thu hồi và xử lý nợ, có trách nhiệm đôn đốc DN nộp hết số nợ trong năm 2019.

Tính đến hết ngày 31-5-2019, toàn ngành Hải quan thu hồi nợ thuế được 111,2 tỷ đồng, đạt 20,36% so với chỉ tiêu giao (chỉ tiêu thu hồi nợ thuế là 546 tỷ đồng).

Thu Trang