Giao hơn 546 tỷ đồng chỉ tiêu thu hồi nợ thuế năm 2019

13:55 | 01/04/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 812/QĐ-TCHQ giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2019 cho một số cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan với tổng nợ phải thu hồi và xử lý là hơn 546,083 tỷ đồng.

giao hon 546 ty dong chi tieu thu hoi no thue nam 2019 Tăng cường công tác quản lý và cưỡng chế thu hồi nợ thuế
giao hon 546 ty dong chi tieu thu hoi no thue nam 2019 Tất cả các cục hải quan đều phải có tổ đôn đốc thu hồi nợ thuế
giao hon 546 ty dong chi tieu thu hoi no thue nam 2019 Tổng cục Hải quan đốc thu hồi nợ thuế
giao hon 546 ty dong chi tieu thu hoi no thue nam 2019
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Phú Thọ, Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: T.Trang.

Chỉ tiêu thu hồi nợ bao gồm các khoản nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp thuế đối với các khoản nợ chuyên thu quá hạn phát sinh trước ngày 1/1/2019 của các tờ khai đã thông quan (bao gồm 100% khoản nợ thuế có khả năng thu) tính đến thời điểm 31/12/2018.

Cụ thể, trong chỉ tiêu giao thu hồi và xử lý nợ thuế bao gồm các khoản: nợ quá hạn trong 90 ngày (174,297 tỷ đồng), nợ quá hạn quá 90 ngày (330,008 tỷ đồng), tiền chậm nộp (41,777 tỷ đồng).

Theo đó, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi và xử lý nợ thuế để đạt được chỉ tiêu đã giao. Đồng thời, theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý những khoản nợ khó thu tại đơn vị.

Quyết định cũng nêu rõ: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc hải quan không để phát sinh nợ mới trong năm 2019. Trường hợp phát sinh nợ mới phải triển khai ngay các biện pháp thu hồi nợ, tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, định kỳ báo cáo kết quả thu hồi nợ theo từng tháng.

Được biết, căn cứ số liệu kết xuất trên hệ thống Kế toán tập trung ngày 20/2/2019 thì số nợ chuyên thu quá hạn đối với các tờ khai đã thông quan tính đến thời điểm 31/1/2019 của ngành Hải quan là: 5.109,8 tỷ đồng, giảm 179,82 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018.

Trong hơn 546,083 tỷ đồng tổng nợ Tổng cục Hải quan giao các đơn vị thu hồi và xử lý, nhiều nhất là Cục Hải quan TPHCM được giao phải thu hơn 214,483 tỷ đồng; Cục Kiểm tra sau thông quan với chỉ tiêu phải thu hơn 131,95 tỷ đồng; Cục Hải quan Đà Nẵng phải thu hơn 54,988 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nội phải thu hơn 47,659 tỷ đồng; Cục Hải quan Hải Phòng phải thu hơn 45,83 tỷ đồng;

Tiếp đó đến Cục Hải quan Quảng Ngãi được giao phải thu hơn 29,271 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nam Ninh phải thu hơn 5,096 tỷ đồng; Cục Hải quan Lạng Sơn phải thu hơn 1,737 tỷ đồng; Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu phải thu hơn 4,271 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Tĩnh phải thu hơn 3,257 tỷ đồng; Cục Hải quan Bình Dương phải thu hơn 2,327 tỷ đồng... Còn lại chỉ tiêu thu nợ tại một số cục hải quan chỉ là vài triệu đến vài trăm triệu đồng.

Đặc biệt trong năm 2019, một số cục hải quan không phải nhận chỉ tiêu thu hồi nợ thuế như các Cục Hải quan: Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Bình, Quảng Trị; Gia Lai- Komtum, Đồng Nai, Tây Ninh, Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị này tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định và thực hiện theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý đối với các khoản nợ khó thu tại đơn vị.

Thu Trang