Năm thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính giữ vị trí trong top 3 trên bảng xếp hạng PAR Index

15:39 | 20/05/2020

(HQ Online) - Theo bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR Index 2019) của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính đứng thứ 2 với số điểm 94,77%. Đứng thứ nhất là Ngân hàng Nhà nước với số điểm 95,4% và đứng thứ 3 là Bộ Tư pháp với số điểm 90,12%.

nam thu 6 lien tiep bo tai chinh giu vi tri top 3 tren bang xep hang par index Ngành Tài chính đã cắt giảm được 2.985 đầu mối đơn vị hành chính
nam thu 6 lien tiep bo tai chinh giu vi tri top 3 tren bang xep hang par index Ngành Tài chính tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính
nam thu 6 lien tiep bo tai chinh giu vi tri top 3 tren bang xep hang par index Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp
nam thu 6 lien tiep bo tai chinh giu vi tri trong top 3 tren bang xep hang par index
Bảng xếp hạng PAR Index 2019. Biểu đồ: HV.

Nhìn cụ thể vào các chỉ số thành phần của PAR Index có thể thấy chỉ số của Bộ Tài chính hầu hết có mức tăng cũng như đạt thứ hạng cao.

Đơn cử, ở chỉ số "Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính", Bộ Tài chính đạt mức điểm cao nhất là 100%. Điều đó cho thấy những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính thông qua các nội dung kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác ban hành kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch cải cách hành chính đã ban hành đã được ghi nhận.

Ở chỉ số "cải cách tài chính công", Bộ Tài chính đạt thứ hạng cao nhất với 99 điểm. Chỉ số này thể hiện sự cải cách trong các lĩnh vực như "thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý", "Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của bộ về quản lý, sử dụng tài sản công", "Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ"… Tuy nhiên, giá trị trung bình của chỉ số này ở 17 đơn vị giảm so với năm 2018 là 2,61% (từ 82,94% năm 2018 giảm xuống còn 80,33% năm 2019).

Một chỉ số thành phần nữa Bộ Tài chính đứng đầu là "hiện đại hóa hành chính" với 98,36%. Chỉ số này thể hiện các bộ đạt được kết quả khá tích cực tại tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI). Điều này thể hiện những cố gắng, nỗ lực của các bộ, cơ quan trong phát triển Chính phủ điện tử.

Ở chỉ số thành phần "Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ", Bộ Tài chính đạt 90,99%, đứng thứ hai sau Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Giá trị trung bình của chỉ số này ở 17 đơn vị là 79,16%, thấp nhất trong 7 chỉ số song đã tăng 3,9% so với năm 2018.

Kết quả này thể hiện Bộ Tài chính đã có nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt; theo dõi thi hành pháp luật; xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, chú trọng việc trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức, kịp thời trả lời những kiến nghị, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thực hiện thể chế, chính sách của các cơ quan thuộc hệ thống quản lý ngành tại địa phương, giúp cho địa phương thuận lợi hơn trong công tác quản lý nhà nước.

Chỉ số thành phần "Cải cách thủ tục hành chính", Bộ Tài chính đạt 94,57%, đứng thứ 2. Tương tự, ở chỉ số "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước", Bộ Tài chính đạt 92,97%, đứng thứ 2. Ở chỉ số "Xây dựng và nâng cao chất lượng cải cách công việc các bộ", Bộ Tài chính đạt số điểm 90,79%.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp, Bộ Tài chính giữ vị trí trong top 3 về cải cách hành chính. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chấm điểm năm 2012 đến nay, Bộ Tài chính đã có cải thiện đáng kể về chỉ số cải cách hành chính. Năm 2012, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 8, năm 2013 đã lên vị trí thứ 4 và sau đó giữ vị trí thứ 2 trong các năm 2014, 2015, 2016, 2018 và 2019. Riêng năm 2017, Bộ Tài chính giữ vị trí thứ 3.

Năm 2019 là năm có nhiều chuyển biến tích cực, có sự bứt phá ngoạn mục của một số nội dung cải cách hành chính trong triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục được khẳng định qua thực tiễn là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chỉ đạo, điều hành và kết quả cải cách hành chính trong triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

16/17 đơn vị trung ương có Chỉ số cải cách hành chính tăng hơn so với năm 2018, trong đó, Bộ Tài chính có giá trị điểm số tăng 4,59%, đứng thứ 3 về mức tăng sau Bộ Giao thông vận tải (5,4%) và Ngân hàng nhà nước Việt Nam (4,83%). Bộ Công Thương có giá trị Chỉ số cải cách hành chính thấp hơn so với năm 2018 là 0,02%.

Hồng Vân