Muốn mua xe ô tô phục vụ dự án phải xét 3 điều kiện

19:53 | 09/04/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời về việc mua xe ô tô phục vụ quản lý dự án của hợp phần dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam 2018 - 2020” do Chính phủ Đức viện trợ không hoàn lại.

muon mua xe o to phuc vu du an phai xet 3 dieu kien Quy định mới về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô
muon mua xe o to phuc vu du an phai xet 3 dieu kien Rà soát, xác định số lượng xe ô tô công đúng tiêu chuẩn, định mức
muon mua xe o to phuc vu du an phai xet 3 dieu kien Rà soát kỹ dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
muon mua xe o to phuc vu du an phai xet 3 dieu kien
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Bộ Tài chính, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 đã quy định rõ 1 trong 3 điều kiện để được trang bị xe ô tô phục vụ quản lý dự án là: Cơ quan, đơn vị được giao quản lý dự án hoặc cơ quan chủ quản dự án chưa có tài sản hoặc thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức nhưng Nhà nước không có tài sản để giao và không thuộc trường hợp được thuê, khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.

Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung của ban quản lý dự án, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ cũng đã có quy định: Đối với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, việc mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của từng dự án thực hiện theo quy định của hiệp định được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Khi đàm phán để ký kết văn kiện dự án viện trợ không hoàn lại mà nhà tài trợ yêu cầu phải mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động dự án, thì ngoài việc tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì lấy ý kiến của cơ quan tài chính nhà nước cùng cấp trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương tiếp nhận dự án.

Như vậy, theo Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát số lượng xe ô tô hiện có theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP để bố trí xe phục vụ công tác. Trường hợp cơ quan, đơn vị được giao quản lý dự án còn thiếu ô tô theo tiêu chuẩn, định mức nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường không có xe ô tô để giao và không thuộc trường hợp được thuê, khoán kinh phí sử dụng xe ô tô thì Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc mua xe ô tô của dự án theo đúng chế độ quy định.

Trước đó, khi Nghị định số 04/2019/NĐ-CP chưa được ban hành, một số bộ, ngành đã có công văn xin ý kiến Bộ Tài chính về vấn đề này. Vào thời điểm này, các đơn vị tạm ngừng hoạt động mua, bán, điều chuyển xe ô tô. Chỉ trong trường hợp thật sự cấp bách, nếu muốn mua phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hiện nay, khi Nghị định số 04/2019/NĐ-CP đã được ban hành, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện rà soát số lượng xe ô tô theo các tiêu chuẩn, định mức. Trong trường hợp đã thực hiện rà soát mà không có xe ô tô để giao, thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Những quy định nêu trên nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả xe ô tô công, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30 - 50% xe ô tô công.

H.Vân