Một số góp ý cho Luật thuế Giá trị gia tăng sửa đổi

10:09 | 10/02/2022

(HQ Online) - Cục Hải quan TPHCM đã góp ý nhiều nội dung quan trọng vào dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi nhằm tạo thuận lợi cho cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Hải quan triển khai chính sách giảm thuế giá trị gia tăng
Từ 1/2, giảm thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng xuống 8%
Gia tăng giá trị nông sản nhờ chuyển đổi số
Một số góp ý cho Luật thuế Giá trị gia tăng sửa đổi
Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho hàng xuất khẩu qua đường hàng không. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, khó khăn lớn nhất của cơ quan Hải quan hiện nay trong việc áp dụng quy định của Luật thuế GTGT là một số nhóm mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% được quy định cho hàng hóa nhập khẩu theo mục đích sử dụng.

Đối với Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Cục Hải quan TPHCM cho rằng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được ban hành năm 2008 đến nay đã qua 3 lần sửa đổi, bổ sung và hiện nay đang lấy ý kiến sửa đổi. Cục Hải quan TPHCM kiến nghị ban hành luật mới và nghị định, thông tư mới thay thế các văn bản đã được sửa đổi nhiều lần để thuận tiện cho doanh nghiệp và cơ quan liên quan trong áp dụng thực thi văn bản.

Kiến nghị bổ sung vào Chương III Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt điều khoản quy định về xử lý tiền nộp thừa thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tại thời điểm nhập khẩu, cơ quan Hải quan chỉ xác định và thu thuế theo khai báo của người nhập khẩu (thường là theo cấu tạo, tên gọi hoặc tính năng), không có cơ sở để kiểm tra doanh nghiệp có sử dụng đúng mục đích sau khi nhập khẩu. Chẳng hạn, dùng cho sản xuất nông nghiệp, dùng làm thức ăn chăn nuôi, sử dụng cho hoạt động nghiên cứu khoa học..., để được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT như khai báo hay không trách nhiệm thuộc về người nhập khẩu phải khai báo và sử dụng đúng một đích.

Ngoài ra, một số sản phẩm, máy móc, thiết bị theo xu hướng sản xuất trên thế giới hiện nay là đa năng, đa mục đích để thuận tiện cho sản xuất và tiêu dùng nên khó khăn cho cơ quan Hải quan trong việc xác định thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với hàng hóa quy định áp dụng thuế GTGT theo mục đích sử dụng.

Từ thực tế trên, Cục Hải quan TPHCM kiến nghị 2 phương án. Phương án 1, đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% quy định tại Luật thuế GTGT không quy định theo mục đích sử dụng, mà đối với các mặt hàng này Quốc hội giao Chính phủ chủ trì, các bộ, ngành xây dựng Danh mục quy định thống nhất tên hàng, mã HS của Danh mục hàng hóa xuất nhập khâu.

Phương án 2, trường hợp luật vẫn quy định áp thuế theo mục đích sử dụng hàng hóa khâu nhập khẩu, kiến nghị bổ sung Điều khoản quy định trách nhiệm rõ giữa các cơ quan liên quan trong việc cung cấp thông tin, phối hợp kiểm tra quản lý đầu ra của sản phẩm, máy móc, thiết bị có sử dụng theo đúng mục đích tránh thất thu thuế.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TPHCM cho rằng, Luật thuế GTGT được ban hành năm 2008, đến nay đã được sửa đổi bổ sung nhiều lần, nên kiến nghị ban hành luật mới và nghị định, thông tư mới thay thế các văn bản đã được sửa đổi nhiều lần để thuận tiện cho doanh nghiệp và cơ quan liên quan trong áp dụng văn bản.

Đồng thời, Cục Hải quan TPHCM kiến nghị bổ sung một số nội dung hiện nay chưa được quy định tại Luật thuế GTGT. Về hoàn thuế, bổ sung trường hợp hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Đối với nội dung xử lý tiền nộp thừa khâu nhập khẩu, thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, trong đó quy định rõ trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng sau đó phải xuất khẩu trả lại chủ hàng nước ngoài, cơ quan Hải quan xử lý tiền nộp thừa theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Lê Thu