“Một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị“

13:45 | 06/12/2019

Một số cơ quan báo chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Do đó, cần tăng cường công tác xây dựng Đảng ở cơ quan báo chí.

Sáng 6/12, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo tại hội thảo.

Một số cơ quan biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Để tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện để báo chí phát triển, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, trong đó xác định công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí giữ vai trò quan trọng.

mot so co quan bao chi thieu nhay ben chinh tri

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội thảo.

Thực tiễn cho thấy, cơ quan báo chí nào có tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh thì sẽ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân vững mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được tương đối toàn diện, theo ông Lê Mạnh Hùng, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí còn tồn tại những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm như: Tình trạng mất dân chủ, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên chưa được chú trọng, thiếu chiều sâu, chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

“Còn hiện tượng một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng về công tác tư tưởng, văn hoá; thậm chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, xa rời tôn chỉ mục đích; một số bài báo có thông tin không trung thực, thiếu chính xác. Một số cơ quan báo chí phản ánh nhiều về tiêu cực và tệ nạn xã hội, ít tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... Việc lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, vi phạm pháp luật vẫn xảy ra, đã tác động tiêu cực, gây bức xúc trong xã hội” – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Đề cập đến một số hạn chế trong các cơ quan báo chí nước ta thời gian qua, ông Ngô Minh Tuấn – Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho biết, một số báo thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, gây tác động xấu đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến lợi ích chính trị của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Một số báo chạy theo lợi nhuận, “thương mại hóa” đơn thuần; một số báo chạy theo thị hiếu tầm thường, thông tin nặng về những mặt tiêu cực, mặt trái của xã hội. Có báo còn thông tin sai sự thật, suy diễn, thổi phồng khuyết điểm, thậm chí cho đăng những thông tin bí mật của Đảng, Nhà nước...

mot so co quan bao chi thieu nhay ben chinh tri

Ông Ngô Minh Tuấn – Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

“Một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí tại các địa phương và đội ngũ cộng tác viên hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích, thậm chí có một số trường hợp lợi dụng danh nghĩa nhà báo và cơ quan báo chí dọa dẫm, sách nhiễu, thậm chí tống tiền cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để trục lợi. Có trường hợp phóng viên tiếp tay cho những hành động tiêu cực hoặc trực tiếp vi phạm pháp luật” – ông Ngô Minh Tuấn nói.

Đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tiêu chuẩn

Cuộc đấu tranh tranh trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa diễn ra ngày càng phức tạp, gay gắt cùng sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông trên internet đã đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động báo chí để đáp ứng những đòi hỏi của công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Theo Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, bên cạnh việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, cũng như đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan báo chí có vai trò rất quan trọng.

Theo đó, cần có quy định về các khâu của công tác cán bộ từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng, quản lý, bảo đảm lợi ích vật chất động viên tinh thần đội ngũ cán bộ trong cơ quan báo chí, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt như Bí thư, Phó Bí thư, Tổng Biên tập, Phó tổng biên tập.

“Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của báo chí theo tiêu chuẩn chung của cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, song cần chú trọng những tiêu chuẩn như: nhạy bén, sắc sảo về chính trị, có tính Đảng cao. Có trình độ nghiệp vụ báo chí, tin học và ngoại ngữ, có đạo đức nghề nghiệp” – ông Ngô Minh Tuấn nói và nhấn mạnh bên cạnh việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những quần chúng tiêu biểu, cần thường xuyên sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng.

Để thực hiện tốt vai trò là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng, phát huy vai trò trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng, nhất là những vấn đề mới, phát sinh từ thực tiễn để đề xuất nội dung, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng.

“Từng cấp ủy, tổ chức Đảng phải thật sự coi trọng, chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Đề cao trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí về thi hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, Nhà nước đối với báo chí” – ông Lê Mạnh Hùng cho biết.

Nhấn mạnh việc xây dựng Đảng về đạo đức trong các cơ quan báo chí cần được quan tâm thực hiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan báo chí không chỉ chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, mà hơn thế nữa, cần phát huy chuẩn mực đạo đức của người làm báo cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, mỗi người cần thực hiện tốt quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đủ bản lĩnh và năng lực đấu tranh với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vứng chắc nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Theo VOV

Tin đọc nhiều